Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Zámek Hluboká nad Vltavou,   okres České Budějovice
Adresa:  Zámek 142
37341  Hluboká nad Vltavou
Telefon:  387 967 045
Email:  zamekhluboka@volny.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  19.5.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 10 km severně od města České Budějovice.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...


Zámek z parku
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Zámecká věž
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Původně královský hrad byl založen ve 13. století jako součást sítě pomezních panovnických opěrných bodů. V neklidných dobách po smrti krále Otakara na Moravském poli se hrad ocitl v držení mocného jihočeského rodu Vítkovců. Hluboká vstoupila do dějin až roku 1285, kdy na panství vládl Vítek, bratr Záviše z Falkenštejna. Po obvinění Záviše z velezrady odmítl Vítek vydat Hlubokou do královských rukou a opavský vévoda Mikuláš dal roku 1290 Záviše na tzv. Pokutní louce před Hlubokou popravit.
 
Hlubocké panství pak bylo často zastavováno a vzpamatovalo se až za vlády Viléma z Pernštejna, který dal v letech 1490 až 1492 zchátralý hrad opravit a vystavět u Hluboké několik rybníků, mezi nimi i Bezdrev.
 
Roku 1534 získal zástavní držení Ondřej Ungnad ze Suneku, manžel Bohunky z Pernštejna. Za jeho vlády byl zaveden od Vltavy na hrad vodovod, zřízena obora a na jižní straně u hradu založeny vinice. Nákladný život, plný rytířských dobrodružství a turnajů i špatné hospodaření vedly k tomu, že Ondřejův syn Adam Hlubokou neudržel.
 
V roce 1561 odkoupil Jáchym z Hradce Hlubokou od královské komory. K přestavbě zchátralého hradu povolal Jáchym Antonia a Vincenza Vogarelli. Stavební úpravy, přerušené jeho předčasnou smrtí, dokončil až jeho syn Adam za účasti italského stavitele Baltazara Maggiho, který přestavěl gotický hrad v renesanční zámek kolem dvou nádvoří.
 
Od pánů z Hradce získal roku 1598 Hlubokou Bohuslav Malovec z Malovic. Pro účast Malovců na stavovském povstání však byla roku 1619 Hluboká konfiskována a panství bylo dáno španělskému generálovi donu Baltazaru Marradasovi jako úhrada za vojenské služby. Tento křižovník řádu sv. Jana a válečník dal vystavět před zámkem velké hospodářské stavení, které nazval Fructus belli ( ovoce války) a pro zvýšení obranyschopnosti vybudoval moderní barokní opevňovací systém. Synovec dona Baltazara Bartolomeus Soller prodal hlubocké panství roku 1661 Janu Adolfovi I. ze Schwarzenbergu, který krátce předtím získal v jižních Čechách i třeboňské panství.
 
Další velký stavební zásah prodělala Hluboká na počátku 18. století, kdy Adam František Schwarzenberg dal přestavět zámek od základů podle návrhu knížecího stavitele Pavla Ignáce Bayera. Barokní rezidence získala velký reprezentační sál, na jehož stropě vymaloval Jiří Werle Apotheosu schwarzenberského rodu. Adam František se však dostavby Hluboké již nedožil. Roku 1732 byl císařem Karlem VI. na honu nešťastně postřelen. Za nezletilého syna Josefa Adama pak dokončila stavbu jeho matka, kněžna Eleonora Amalie.
 
Vláda Josefa Adama byla poznamenána válkami o dědictví rakouské. Roku 1741 obsadilo francouzské vojsko Hlubokou, vzápětí pak městečko i hrad obklíčila vojska císařovny Marie Terezie. Aby se napříště hlubocký zámek nemohl stát pevností, dal Josef Adam veškerá opevnění roku 1744 zbořit a na takto získaném prostoru založit zahradu. Válečné útrapy však Hlubokou n ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Oblékárna - V Oblékárně jsou umístěny dva kusy nábytku, zakoupené z pozůstalosti Adalberta Stiftera – šatník s motivy tulipánů a vykládaný barokní kabinet, spočívající na dvou delfínech, zvěčněný Stifterem v románu Pozdní léto (Nachsommer).
 • Hamiltonův kabinet - Kruhová místnost nesoucí své jméno podle obrazů Jana Jiřího Hamiltona, sloužil kněžně Eleonoře jako pracovna. Byl spojen průchodem s Ranním salonem.
 • Ranní salón - Reprezentativní místností zařízenou podle vzoru anglických ranních salonů. Do vyřezávaného ostění stěn byly osazeny portréty významných příslušníků schwarzenberského rodu. Ze salonu bylo možno vejít na terasu a točitým schodištěm do zahrady.
 • Čítárna - Čítárna byla vestavěna do Adolfovy věže. Zdobí ji obrazy a delftská fajáns ze 17. a 18. století s náměty ročních období i jednotlivých měsíců v roce.
 • Malá jídelna - Tapety Malé jídelny zhotovil pařížský malíř Ennemond Collignon v roce 1870 a vyzdobil je symboly zemědělství, lesnictví a myslivosti.
 • Kuřácký salón - Kuřáckému salonu dominuje monumentální krb z bílé žuly s aliančním znakem obou stavebníků Hluboké. Jako v předchozí místnosti i zde jsou portréty příslušníků panujícího rodu. Pro ukrácení chvíle sloužil hrací stolek na hru tric – trac, česky vrhcáby.
 • Přijímací salón - V Přijímacím salonu upoutají velké podobizny knížete Josefa Jana ze Schwarzenbergu a jeho manželky Pauliny, rozené z Ahrenbergu. Obrazy namaloval malíř italského původu Jan rytíř Lampi. Kněžna Paulina tragicky zemřela při požáru rakouského vyslanectví v Paříži roku 1810.
 • Knihovna - Knihovna patří mezi největší prostory zámku. V knihovně je umístěno 12. 000 svazků v několika jazycích, mezi nimi i vzácné první vydání Diderotovy Encyklopedie. Dřevěný kazetový strop byl na Hlubokou převezen z rodového hradu Schwarzenberg v Bavorsku. V arkýři knihovny stojí nejstarší kus nábytku na Hluboké. Stůl, původně patřící Malovcům, je ve spodní části zdoben polopostavami hudebníků.
 • Velká jídelna - Velká jídelna získala svůj vzhled po přestavbě architektem Koulou v letech 1908 a 1909. Stěny jsou ověšeny mimořádně cennými tapiseriemi z cyklu Přísloví, zhotovenými v Bruselu podle Jordaensových předloh. U okna je zavěšen vzácný orientální koberec s budhistickými symboly věčnosti a moudrosti, zvané čintamani.
 • Mramorový sál - Mramorový sál je zdoben tapiseriemi, tentokrát ze souboru Judita a Holofernes. Uprostřed místnosti jsou na podstavcích vystaveny bohatě řezané saně, jedny zdobeny zlacením, druhé stříbřením.
 • Zbrojnice - Zbrojnice zámku Hluboká vychází z tradice původních rodových muzeí, dokladů rodinných tradic a bojové slávy. Do prostorů Rondelu a přilehlé chodby ji situovala při přestavbě Hluboké v 2. polovině 19. století sama kněžna Eleonora, která se také aktivně podílela na výběru exponátů. O část chodby a první tři prostory prohlídkové trasy byla Zbrojnice obohacena při současné instalaci, kdy do těchto prostorů byly instalovány soubory vybraných velmi cenných částí zbroje a zbraní, původně uložených v depozitářích.
  Vstupní prostor U koně byl pojmenován podle makety koně s jezdcem v životní velikosti. Jezdec je oblečen do plátové zbroje ze 16. století.
  V Chodbě jsou soustředěny nejstarší předměty od 13. do počátku 17. století, zejména pak dřevcové zbraně.
  V místnosti U Adama Františka jsou ve vitrinách představeny luxusní palné zbraně z konce 16. století a počátku 17. století, v centrální vitrině pak rapíry a kordy věhlasných zbrojířských středisek ve Španělsku, Itálii a Německu. Ve výklenku této místnosti jsou instalovány nejcennější práce raně barokního platnéřství. U Peršana jsou představeny zbraně a zbroje orientální provenience – převážně z perských a tureckých oblastí.
  Místnost U modelů umožňuje návštěvníkovi obdivovat miniaturní modely zbrojí.
  Předsíň a Rondel patřily k původní schwarzenberské zbrojnici. Jsou zde vystaveny panoplie z různých částí zbroje a zbraní v historizujícím pojetí 19. století, na obložení stěn předsíně byly instalovány muškety a pušky, chladné zbraně byly zastoupeny rakouskými granátnickými šavlemi. V Rondelu jsou umístěny militárie z období od pol. 15. století. Dominantu sálu tvoří odlitek Costenoblovy sochy Adolfa Schwarzenberga.
 • Zámecká kuchyně - Budování zámecké kuchyně souvisí s přestavbou zámku v 2. polovině 19. století, kdy v souladu s anglickou zvyklostí byla kuchyně umístěna v suterénu zámku.
  Zámecká kuchyně sestávala z tzv. Velké neboli teplé kuchyně, která byla určena k tepelné úpravě pokrmů. Základním vybavením místnosti byly dva velké sporáky, oba vyrobené vídeňskou firmou Josef Heinisch a velkým krbem s důmyslným zařízením na samočinné otáčení rožňů. Původní měděné pocínované nádobí je doplněno bohatým výběrem sběraček, cedníků, sekáčků atd.
  V sousední Studené kuchyni jsou dvě lednice na řezané vodní ledové bloky. K ulehčení práce kuchařek sloužily nejrůznější strojky. Mezi nejkurióznější patří strojek na loupání jablek nebo brambor, čistič nožů nebo strojky na zmrzlinu. Tehdy velmi oblíbené paštiky a masové pudingy se vařívaly v páře v uzavřených formách mnohdy velmi fantastických tvarů.
  Ke sváteční schwarzenberské tabuli patřily i dezerty, které se vyráběly v zámecké cukrárně. K ozdobě pečiva sloužily cukrářské formy, vyřezané z hruškového dřeva, v nichž se vytlačovalo jemné tragantové cukroví. Jednotlivá zámecká patra propojoval s kuchyní jídelní výtah, který v roce 1907 dokončila pražská firma Jan Prokopec. Tatáž firma vybudovala v zámku i výtah osobní, který fungoval na tlakovou vodu z rezervoáru, umístěného v podstřeší zámku.
 • Vstupní hala - Vstupní hala má navodit atmosféru rytířské minulosti a zdůraznit význam celého rodu. Stěny vstupní haly zdobí heraldické verdury nizozemské provenience, na schodišti připomíná Eggenberský závěs cestu Jana Antonína z Eggenbergu roku 1638 do Říma.
 • Vstupní místnost - Ve Vstupní místnosti jsou zachyceny různé fáze stavebního vývoje hlubockého zámku od renesanční přestavby až po současnou podobu.
 • Ložnice kněžny Eleonory - Ložnice kněžny Eleonory je bohatě zdobena obrazy s náboženskou tematikou. Celé místnosti dominuje zdobená postel s nebesy, za postelí je umístěna bruselská tapiserie s loveckými motivy.

 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  Zámek:
  duben, květen: denně kromě pondělí 900 - 1630
  červen: denně kromě pondělí 900 - 1700
  červenec, srpen: denně 900 - 1700
  září, říjen: denně 900 - 1630

  Galerie:
  říjen - duben: denně 900 - 1600
  květen - září: denně 900 - 1800
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Vstupné

  Zámek: 1. okruh: 80,- plné * 40,- snížené *** 150,- cizinci plné * 80,- cizinci snížené
  2. okruh: 90,- plné * 50,- snížené *** 200,- cizinci
  3. okruh: 50,- plné * 25,- snížené *** 110,- cizinci plné * 60,- cizinci snížené
  4. okruh: 90,- plné * 50,- snížené *** 200,- cizinci plné * 100,- cizinci snížené
  Galerie: 30,- plné * 5,- snížené * 15,- důchodci, studenti, vojáci.
   
  Prohlídkové okruhy

  Hlavní trasa: zámek, s průvodcem (Cz, De, En, Fr, Ru, Es, It); 1. okruh: 60 min; nejvíce 60 návštěvníků. 2. okruh: 90 min; 3. a 4. okruh: 30 min., (trasa je zaměřena na reprezentační prostory 1. patra zámku, zařízené převážně podle vzoru anglické pozdní renesance alžbětínské a jakobínské doby, s množstvím bohatě řezbami zdobeného a zlaceného nábytku, ostění i dalších doplňků.)
  Galerie: samostatně.
  Grand Tour: hlavní trasa + zbrojnice + zámecká kuchyně
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, pronájem prostor po předchozí dohodě, pořádání svateb (zajišťuje MÚ Hluboká).
   
  Foto, kamera

  ne * ne
   
  Bez bariér

  ne
   
  Parkování

  1 km (placené) * 1 km (placené)
   
  Provozovatel

  Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.
   

    


  • Restaurace a vinotéka Pod Kostelem
  Pension a vinotéka v příjemném prostředí jihočeského kraje. Dobré místo k návštěvám jihočeských hradů a zámků Hluboká, Zvíkov, Český Krumlov, Červená Lhota, Orlík.
   
  Telefon:385 721 643 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Pod kostelem 223, Týn nad Vltavou
  Email:fill@iol.cz
  Jazyky
  menu:
  Jazyky
  obsluha:
  Rezervace:
  Ceny:0 - 0
  Otevřeno:

   
  Vyhledat další možnosti stravování ...
   


  • Hotel Dvořák 
  Hotel Dvořák se nachází přímo na náměstí Českých Budějovic v prostorách bývalého hotelu Slunce. V tomto objektu vyrostla nová obchodní dominanta Českých Budějovic, Obchodní Galerie Dvořák, kde je umístěna celá řada obchodů, boutique, ale i restaurací a kaváren. Zároveň zde byl vybudován i Hotel Dvořák poskytující služby ve standardu ****.
   
  Telefon:386 353 140 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Náměstí Přemysla Otakara II. 123/36, České Budějovice
  Email: dvorakcb@genea2000.cz
  Jazyky:Cz, De, En
  Rezervace:telefon, fax, email
  Ceny:2000 - 2300
  Kapacita:66+22

   
  Vyhledat další možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   
   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015