Mapa Česka Jednorázové akce Stálé expozice Pohledy s hrady a zámky Panofotky Diskuzní fórum Naše služby Přidat objekt English version
Hrady, zámky a jiné památky Muzea a galerie Hotely, penziony a jiné ubytování Restaurace English version

 
 
   
 Tato sekce    Náš tip

   Vyhledat
   Nalezeno
   Detaily památky
 
Jakoukoli fotografii z této či libovolné jiné stránky našeho serveru můžete poslat jako elektronickou pohlednici, stačí na ni klep-nout.
 
 

 
 • Poslední prohlídka začíná obvykle délku jedné prohlídky před koncem otevírací doby.
 • Vstupné: plné, snížené (např. děti, studenti, důchodci), ci-zinci plné, cizinci snížené (zpravidla s cizojazyčným výkladem).
   
 • Seznam doporučené literatury získáte po klepnutí na odkaz.

 
 
 
 • Zámek Krásný Dvůr,   okres Louny
Adresa:  Státní zámek Krásný Dvůr
43972  Krásný Dvůr č.1
Telefon:  415 210 004
Email:  zamek.krasny.dvur@spuul.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  29.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Ústecký kraj, vzdušnou čarou 30 km jihozápadně od města Louny.
 
Zobrazit detailní polohu
 
toto je negarantovaný záznam ...


Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století. Postupně se na tomto panství vystřídala celá řada feudálů (Fremutové, Kolovratové, Šimon Karel Oudrcký, Václav Michna z Vacínova).
Největší měrou se však do historie Krásného Dvora zapsal šlechtický rod Černínů, který (Heřman Černín z Chudenic) zakoupil panství v Krásném Dvoře v polovině 17. století. Z nich se pak František Josef Černín rozhodl k rozsáhlé přestavbě renesanční vily (postaven na místě původní tvrz koncem 16. století Janem ml. Maštovským z Kolovrat).
Projekt přestavby vypracoval známý český architekt František Maxmilián Kaňka. Práce byly zahájeny v lednu roku 1720 a ukončeny v roce 1724. Z archivních materiálů vyplívá, že původní projekt přestavby byl na žádost F. J. Černína zhruba v polovině prací radikálně změněn.
Koncem 18. století byly provedeny některé úpravy budov zámku (v roce 1783 zřízena kaple, v letech 1791-92 byla postavena dvouramenná schodiště v nádvoří a na severní zahradě a současně zazděny přízemní arkády).
Objekt zámku Krásný Dvůr nese výrazný vliv francouzského stavitelství. Stavba je přirozeným a citlivým způsobem začleněna do okolní krajiny a je jejlí dominantou. V současné době je v zámku zpřístupněno pro veřejnost 18 místností a chodbová galerie.
Původně renesanční tvrz, kterou nechal v letech 1720 - 1724 tehdejší majitel František Josef Černín přestavět na barokní zámek. Autorem projektu je pražský architekt F. M. Kaňka. Zámek má trojkřídlou dispozici, je jednopatrový s dvoupatrovým hlavním traktem a hlubokým čestným dvorem obklopeným přízemními křídly hospodářských budov.
V letech 1788 - 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý anglický park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy.
Přírodně krajinářský park v Krásném Dovře, jehož rozloha činí 100 ha, byl založen v letech 1783 - 1793 Janem Černínem z Chudenic. Tuto skutečnost ovlivnily jednak jeho botanické záliby a potom také cesta po západní Evropě, kterou podnikl v roce 1779. V té době se do Evropy začal šířit z Anglie nový sadovnický směr, podle kterého měla být přirozená krajina přivedena až k nejbližšímu okolí budov.
Právě na podmínce přirozené, lidskou rukou uměle nemodelované krajiny je založena podstata přírodně krajinářského parku. Zámecký park v Krásném Dvoře je toho pádným důkazem.
Podle tehdejší módy byl oživen řadou romantických staveb, které zkrášlují volné plochy nebo ukončují různé průhledy parkových partií. Z hlediska dendrologického najdeme v parku přes 100 druhů dřevin, a to výhradně původní domácí nebo zdomácnělé druhy. Roste zde řada prastarých dubů, buků, lip, jírovců, platanů, javorů a olší. Nejvýznamnější je tzv. Goethův dub (dnes již torzo), jehož věk se odhaduje na 1000 let a patří tudíž mezi nejstarší stromy v Čechách.
Za zmínku stojí také tzv. francouzská zahrada, umístěná za východní částí zámku. Parter je ře ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Dobová zařízení - V expozici jsou interiéry s dobovým zařízením a sbírkami porcelánu, kameniny a hodin, významná knihovna.
  Jsou zde nainstalována vynikající, velmi cenná malířská díla českých a evropských autorů (z nejznámnějších jsou zde zastoupeni Petr Brandl, Ludvík Kohl, Josef Bergler, Karel Škréta, Filip Kristian Benthum, Kristian Brand, Alžběta Vigée-Lebrun a řada dalších), dále pak množství grafik, porcelán, sklo, kamenina, hodiny, původní kamna klasicistních tvarů, nábytek a další ukázky dovednosti historických řemeslníků.
  Pozoruhodné jsou také některé tématické sbírky (např. rozsáhlý barokní obrazový soubor psích portrétů malíře Petra Václava Bergera.

 
Zajímavost

Zajímavostí je barokní obrazový soubor 42 psích portrétů od P. V. Bergera. Největší a nejstarší anglický park v Čechách, množství romantických staveb.
 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

duben: sobota, neděle, svátky 900 - 1200, 1300 - 1600
květen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1700
září: denně kromě pondělí 900 - 1200, 1300 - 1600
říjen: sobota, neděle, svátky 900 - 1200, 1300 - 1600

 
Vstupné

40,- plné * 35,- snížené * 20,- děti
 
Prohlídkové okruhy

S průvodcem, 45 min., nejvíce 35 návštěvníků.
 
Doplňkové služby

Prodej upomínkových předmětů, rezervace prohlídek.
 
Foto, kamera

ne * ne
 
Bez bariér

Pouze na čestný dvůr a do parku.
 
Parkování

10 m (placené) * 10 m (placené)
 
Provozovatel

Národní památkový ústav Praha
 
Vlakbus

Stanice bus: Krásný Dvůr (400 m)
Stanice vlak: Krásný Dvůr (500 m)
Vyhledat autobusové spojení
Vyhledat vlakové spojení

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015