Původně gotická tvrz rodu Buziců, která byla v průběhu 16.- 17. st. přestavěna na renesanční zámek. Z roku 1558 pochází tzv. Lokšanská knihovna, která je nejstarší renesanční knihovnou v Čechách. Nejvýznamnější architektonickou úpravou zámku pobělohorského období je vybudování raně barokní kaple Panny Marie. Dalšími majiteli byl rod Krakovských z Kolovrat. Posledními soukromými majiteli byli až do roku 1945 Palffyové z Erdödu, kdy zámek přešel do vlastnictví státu. Nyní jsou otevřeny tři zámecké expozice přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů, umělecké slohy a zbraně od renesance po 19. století, např. rodové galerie, africký salon, renesanční jídelna, zámecké zbrojnice se zbraněmi z 16.-19. století, renesanční ,,Lokšanská“ knihovna, Galerie Ludvíka Kuby, aj.