Stálá expozice v Ostravě-Petřkovicích prezentuje historii a technický vývoj dobývání uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Na štolovém patře v podzemí vrchu Landeku jsou zpřístupněny původní uhelné štoly z roku 1830 ve slojích Albert a František. Z moderních zařízení je mimo jiné v provozu dobývací stěna s uhelným kombajnem.