Muzeum lidové architektury v Zubrnicích vznikalo jako poslední skanzen v republice od poloviny sedmdesátých let. Základním impulzem byla záchrana zubrnického kostela sv. Maří Magdaleny. Z iniciativy muzea a několika pracovníků tehdejšího Krajského střediska státní památkové péče se podařilo odvrátit plánovanou demolici a prosadit využití kostela pro muzeum. Souběžně s tím se podařilo získat do správy muzea i velkou roubenou zemědělskou usedlost ve středu obce. K stávajícím dochovaným objektům byly postupně přenášeny drobnější hospodářské stavby, které již nebylo možno zachránit na původním místě. Z expozice např.: Zemědělská usedlost čp. 61, expozice lidového malovaného nábytku a stavebního vývoje obce včetně dokumentace opravovaných a přenášených staveb, kůlna na vozy, hrázděná stodola, roubený špýchar, sušárna na ovoce, kostel sv. Maří Magdalény, vesnický obchod, škola, mlýn, aj.