Nejcennější stavební památka v Chomutově byla postaven jako klášterní kostel komendy Řádu německých rytířů po roce 1252 na místě staršího kostela a je jednou z nejstarších raně gotických staveb v Evropě. V gotice byla několikrát přestavována. V současnosti je zachována křížová loď z poloviny 13. století, s románskými prvky a orientálními motivy. Dále se v původní podobě zachovalo presbyterium, pocházející z konce 13. století, se svorníky a patkami klenebních žeber. Hlavní loď a věž kostela byly pohlceny přestavbou komendy na renesanční zámek, který dnes slouží jako radnice.