Na území bývalého barokního parku zdechovického zámku byly postavené kovové haly pro sovětskou armádu. Po odchodu sovětských vojsk získalo objekty do nájmu NZM, které zde vystavuje sbírkové předměty z oboru tzv.velké mechanizace (sklizňová technika, traktory, stabilní a parní motory, atd.) Objekt současně slouží jako depozitář rozměrných předmětů. Expozice historických zemědělských traktorů prezentuje jednu z nejvýznamnějších evropských sbírek.