Zámek byl vybudován pro knížete Lorenza Piccolomini a ve stylu klasicismu a empíru byl přebudován pro Kateřinu Zaháňskou (postava známá z díla Boženy Němcové Babička). Z expozice např.: Zámek: sál tří císařů, dámský salón, kabinet kněžny, aj. Dále: Staré Bělidlo, Ludrův mlýn a Mandl. V roce 1813 se v Ratibořicích konaly porady diplomatů protinapoleonské koalice, které předznamenaly Napoleonovu porážku v bitvě u Lipska. Mlýn byl postaven ve druhé pol.18.stol., mandl v 1.pol.19 stol.