Zámek Valtice
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednicePanofotkyUbytování Diskuze \"" English version

Zámek Valtice
Adresa:  Státní zámek Valtice
69142  Valtice
Telefon:  519 352 423
Email:  valtice@pambr.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  29.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihomoravský kraj, vzdušnou čarou 10 km západně od města Břeclav.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Panofotky

 
Zobrazit PANOFOTKY této památky

 
Fotky

 

Zámek
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Rendez-vous v zámeckém parku
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Historie Valtic je velice stará. První opevněné sídlo, které chránilo novou severní hranici Rakouska na řece Dyji, vzniklo v pol. 11. století. Koncem 14. století získal Valtice rod Liechtensteinů, který postupně vytvořil na obou stranách hranice souvislou pozemkovou držbu devíti panství. V této době byl Lich. rodovým sídlem nedaleký Mikulov. Ve 2. pol. 16. stol. Se rodovým sídlem staly Valtice. V tomto období došlo k výraznému rozvoji politické a majetkové moci rodu, a to za života Karla, Maxmiliána a Gundakara. Karel a Maxmilián získali výhodnými sňatky majetek bohatého černohorského rodu z Boskovic, později, za povstání českých a moravských stavů, bezvýhradnou podporu Habsburků a provořadé postavení v zemi. Za služby císaři Matyášovi se Liechtensteini stali knížaty. Ve 2. čtvrt. 17. stol. Vznikl v bezprostřední blízkosti renesanční stavby manýristický zámek, projektovaný G.G. Tencallou a dokončený O. Ernou.
 
Stavebníkem byl uměnímilovný Karel Eusebius z Liechtensteinu, který studoval teoretické úvahy o umění a sám napsal spis o architektuře. Barokizaci zámku provedl architekt J.B. Fischer z Erlachu, který byl ve Valticích v r. 1690 a italský architekt Antonio Beduzzi. V 1. třetině 18. stol. Architekt Anton Johann Ospel přestavěl budovy předzámčí. Po II. Svět. Válce byl zámek využíván jako skladiště. V šedesátých letech 20. století došlo k památkové obnově interiérů v rozsahu dnešní instalace.
 
Expozice

 • 1. patro - 17 místností v prvním patře, tzv. piano nobile zařízených v barokním a rokokovém stylu (taneční sál, mramorový salónek, pohled do zámecké kaple, barokní obrazárna).
 • Apolónův chrám - Projekt malebné stavby, z jejíž střechy se otevírá výhled do krajiny rámovaný na obzoru Pálavou, Vpracoval roku 1817 Josef Körnhausel. V následujících dvou letech jej realizoval na vrcholu písečné duny nad Mlýnským rybníkem Franz Engel. Průčelí a niku této klasicistní architektury vyzdobil postavami z antické mytologie Josef Klieber.
 • Dianin chrám zvaný též Rendez-vous - Podle plánů Josefa Hardtmutha postavil v letech 1810-1812 architekt Josef Kornhäsel empírovou stavbu zvanou Dianin chrám. Monument uprostřed lesa napodobuje římský vítězný oblouk. Jan I. z Lichenštena a jeho hosté jej využívali při četných lovech jako místo loveckých snídaní. Průčelí vyzdobil sochař Josef Klieber alegoriemi denních dob reliéfy s loveckými náměty. Po dokončení památkové obnovy, jíž objekt v současnosti prochází, bude zpřístupněn veřejnosti.
 • Hraniční zámeček - Klasicistní stavbu postavil v letech 1826-27 na historické čáře rozhraničující území Moravy a Dolního Rakouska podle projektu Franze Engela jeho nástupce Josef Popelack. Hranice procházející středem budovy byla původně tvořena potokem. Objekt stojí na konce malebné obce Hlohovec mezi stromy na břehu Hlohoveckého rybníka. Dnes je tu restaurace hojně využívaná návštěvníky Lednicko-valtického areálu.
 • Chrám tří Grácií - Jde o kolonádu ukrývající nevelký salon s mozaikovou podlahou, vybudovaný roku 1824 podle návrhu Franze Engela nad jižním břehem Prostředního rybníka proti Rybničnímu zámečku, který je na straně severní. Sousoší antických bohyň , starší dílo Leopolda Fiscgera, stojí na volné ploše. Výklenky v kolonádě vyplňují alegorické figury od sochaře Josefa Kliebera.
 • Janův hrad - Umělá hradní zřícenina byla vybudována v letech 1807 - 1810 podle projektu Josefa Hardtmutha. Byla pojmenována po Janu z Lichtenštejna, ve 14. století významném členu rodu. Jednopatrová zřícenina hradu se čtyřmi polozbořenými věžicemi má v první patře velký rytířský sál a čtvercové nádvoří obehnané vysokými hradbami se střílnami. Původně měla umělá zřícenina v přízemí psince a stáje pro koně používané při knížecích lovech. Dnes je v jejích prostorách expozice zemědělského muzea a bývá využívána městským úřadem v Podivíně jako obřadní síň.
 • Kaple svatého Huberta - Otevřená novogotická pilířová kaple na palouku v Bořím lese mezi Valticemi a Charvatskou Novou Vsí je nejmladší stavbou Lednicko-valtického areálu. Byla postavena roku 1854 podle projektu Georga Wingelmüllera. V jejím středu je vztyčena socha svatého Huberta, patrona lovců, se psem u nohou od Josefa Höglera.
 • Kolonáda na Rajstně - Na návrší jižně nad Valticemi se zvedá vrchol zvaný Rajstna nebo též Homole. Zde na nynější česko-rakouské hranici dal Josef I. z Lichtenštejna postavit monumentální klasicistní architekturu napodobující patrně schönbrunnskou kolonádu. Zasvětil ji památce svého otce Františka Josefa I. a bratří Filipa a Aloise Josefa I. z Lichtenštejna. Stavba byla dokončena roku 1817 podle projektu vytvořeného Josefem Hradtmuthem v roce 1810. Z otevřené terasy kolonády je nádherný pohled na Lednicko-valtický areál i na okolí.
 • Lovecký zámeček - Klasicistní stavba postavená roku 1806 podle projektu Josefa Hardtmutha na loukách směrem ke vsi Ladná se nachází v místech, kde kdysi končily parforsní hony na zvěř.
 • Minaret - Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka.Velký mecenáš umění Alois Josef I. Z Lichtenštejna se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor. To knížete pobouřilo natolik, že místo kostela nechal postavit mešitu s minaretem a u Obecního domu se omezil na jeho opravu. Určitě byl minaret také výrazem romantického zájmu o orient.
  Pro minaret bylo vybráno v parku místo v nadmořské výšce 164 metrů. Se stavbou bylo započato roku 1797. Vzhledem k tomu, že stavba byla situována na vrstvách nestabilních písků, byly vybudovány základy pomocí olšových břeven zabušených do hluboké jámy. Na těchto základech vyrostla čtyřboká jednopatrová mešita s arkádovým ochozem na sloupech v přízemí. S původní výzdobou se dodnes můžeme setkat v osmi sálech v patře. Střed budovy prostupuje třípatrová 59,39 m vysoká věž, členěná prstenci zastřešených galerií. Plášť minaretu je v prvních dvou patrech osmiboký,nejvyšší podlaží je válcové, ukončené nástavcem zaklenutým kopulí. Štíhlý jehlan na samém vrcholu minaretu je ukončen půlměsícem. Na nejvyšší vyhlídkovou galerii vede točité schodiště se 302 stupni. Mimořádná stavba si vyžadovala také speciální konstrukci lešení, po němž byl dopravován materiál. Na svou dobu neobvyklé řešení vzbudilo obdiv, ale i pochybnosti o jeho bezpečnosti. K této skutečnosti se váže další historka. Aby tyto obavy rozptýlil vyjel údajně jeden kaprál císařského jízdního pluku na koni po točité rampě lešení až k vrcholu minaretu, aniž by kůň projevil jakékoliv známky neklidu. Kníže byl stavbou dokončenou v roce 1804 nákladem téměř půl miliónů zlatých nadšen a svoji spokojenost náležitě projevil i jeho projektantu a staviteli Josefu Hardtmuthovi. Minaret umožňuje přehlédnout z výšky malebný park i rozlehlou krajinu Dolnomoravského úvalu s poli, vinohrady, zahradami, s početnými rybníky i zelenými loukami a starými duby.
 • Nový dvůr - Zemědělský statek přestavěný v letech 1809 -1810 podle projektu Josefa Hardtmutha je dokladem toho, že také hospodářským budovám byla stavebníky věnována velká pozornost. Statek byl původně určen pro chov ovcí a skládal se z hospodářských stavení uzavírajících čtvercový dvůr. Křídlo proti vjezdové bráně upravil kolem roku 1820Franz Engel vestavbou rotundy. V její vnitřní části bylo stání pro dvacet krav, vnější polovina obrácená k Mlýnskému rybníku, sloužila jako altán pro výletní společnost. Koncem 19. století zde byl zaveden chov koní, tomuto účelu slouží Nový dvůr podnes.
 • Obelisk - Při cestě z Lednice do Přítluk dal Alois Josef I. z Lichtenštejna postavit roku 1798 štíhlý obelisk podle projektu Josefa Hardtmutha. Objekt z pískovcových kvádrů připomíná uzavření míru v severoitalském Campo Formio v říjnu 1997 mezi císařem Napoleonem Bonapartem a rakouským arcivévodou Karlem Ludvíkem Janem.
 • Rybniční zámeček - Na svahu po pravé straně Bezručovy aleje ve směru od Valtic nad Prostředním rybníkem stojí drobná klasicistní stavba nazývaná Rabniční zámeček. Postavil ji v letech 1814-1816 podle vlastního projektu Josef Kornhäusel. Roku 1856 byl zámeček nově upraven a roku 1926 v něm byla zřízena biologická výzkumná stanice.
 • Zámeček Belveder - Stavebně nenáročná, dispozičně však pozoruhodná stavba na okraji Valtic byla vybudována roku 1802 Josefem Hardtmuthem jako součást bažantnice s voliérami vzácných druhů těchto ptáků. Její architektura značně utrpěla pozdějšími úpravami.
 • Římský akvadukt a umělá jeskyně - Při romantické úpravě lednické parku byla mezi zámkem a minaretem zbudována Josefem Hardtmuthem v letech 1805 až 1811 umělá jeskyně a napodobenina římského akvaduktu s několika oblouky podpírajícími úzkou stezku, z níž je možno pohlížet na jednu z umělých vodních ploch. Původně však byla nad jeskyní umělým korytem přiváděna na akvadukt voda, která padala přes poslední zřícenou arkádu jako umělý vodopád.
 • Zámeček Pohansko - Empírový zámeček Pohansko byl postaven na valu bývalého velkomoravského hradiště z 9. století na katastru města Břeclavi v letech 1810 až 1812 stavitelem Josefem Hardtmuthem. Dnes je tu instalována expozice prezentující výsledky rozsáhlých archeologických výzkumů na velkomoravském hradišti.
 • Zámeček Lány - Jednopatrová empírová budova obdélníkového půdorysu leží v lužních lesích jihovýchodně od Břeclavi. Byla postavena v Letech 1810-1812 podle projektu Josefa Hardtmutha.

 
Zajímavost

Zámecká kaple patří k největším a nejkrásnějším v České republice.
V okolí Valtic jsou zpřístupněné dvě památky - Kolonáda - rozhledna
Lovecký zámeček Rendez-vous ve tvaru římského vítězného oblouku.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  duben: sobota, neděle, svátky 900 - 1600
  květen - srpen: 800 - 1700
  září: 900 - 1700
  říjen: sobota, neděle, svátky 900 - 1600
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Vstupné

  50,- plné * 30,- snížené * 5,- invalidé *** 100,- cizinci plné
   
  Prohlídkové okruhy

  S průvodcem (Cz, De) 50 min, nejvíce 60 návštěvníků.
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů
   
  Foto, kamera

  50,- (bez blesku) * ne
   
  Bez bariér

  ne
   
  Parkování

  200 m (zdarma) * 200 m (zdarma)
   
  Provozovatel

  Národní památkový ústav Praha, územní odborné pracoviště v Brně
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Valtice - autobusové nádraží (500 m)
  Stanice vlak: Valtice město (2 km)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti stravování ...
   


  • Hotel Apollon
  Hotel Apollon se nachází ve Valticích nedaleko od centra města. Hotel Apollon disponuje 22 pokoji, což představuje až 51 lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny TV se satelitním příjmem, telefonem a vlastní koupelnou s WC.
   
  Telefon:519 352 625 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:P. Bezruče 720, Valtice
  Lednicko-valtický areál
  Email: apollon@genea2000.cz
  Jazyky:Cz, De, En
  Rezervace:telefon, fax, email
  Ceny:1510 - 1690
  Kapacita:51

   
  Vyhledat další možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015