Zámek Frýdek - Muzeum Beskyd
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkce Diskuze \"" English version

Zámek Frýdek - Muzeum Beskyd
Adresa:  Muzem Beskyd, Hluboká 66
73801  Frýdek-Místek
Telefon:  558 630 051
Email:  muzeumbeskyd@telecom.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  2.5.2006
Poloha tohoto objektu
 

Moravskoslezský kraj, ve městě Frýdek-Místek.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Gotický hrad z počátku 14. století, přestavěný na renesanční zámek, doplněný barokními přístavbami a úpravami – to všechno je frýdecký zámek. V roce 1918 se z něj natrvalo odstěhovali majitelé s „modrou krví“. Dnes v něm sídlí okresní muzeum, které nabízí mnoho zajímavých expozic a výstav. Zámek však zámkem zůstane, ať v něm sídlí kdokoli. A právě k prohlídce takového zámku vás srdečně zveme.
 
Expozice

 • - BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ - stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historicko-etnografická část prezentuje nyní na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železářství a další. Řada originálních přístrojů, hracích skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a využití volného času od poloviny 19. století. V přírodovědné části expozice, v níž jsou prezentovány typické biotopy Podbeskydské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 100 herbářových položek. K nejcennějším exponátům patří zkamenělina druhohorní cykasové rostliny benetitového typu a dva dermoplastické preparáty savců - losa evropského a medvěda hnědého.
  15hodin. Prodej vstupenek do expozic končí 30 minut před uzavírací dobou.
 • - ZÁMECKÝ OKRUH - prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž - gloriet, kapli sv. Barbory, nově rekonstruovaný Rytířský sál s erby slezské šlechty a další zámecké zajímavosti.
  Prodej vstupenek do expozic končí 30 minut před uzavírací dobou. Zámecký okruh lze navštívit každou celou hodinu kromě 1200hodin.
 • - FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO - stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům ve Slezsku.
 • - Historie města Frýdku - Místku - přibližuje vznik a vývoj historického území obou měst, která oddělovala jen "..šumivá, divoká Ostravice". Vzdálená i blízká, historická a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
 • - PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO - stálá expozice věnovaná životu a dílu frýdeckého rodáka, který byl a je světově uznávaným básníkem a překladatelem.
  Otevírací doba: po - pá 800 - 1400, po domluvě i mimo termín.
 • Beskydy, příroda a lidé - Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historicko etnografická část nyní prezentuje na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících tradiční zemedělství, řemesla, obchod, železářství a další. Řada originálních přístrojů, hracích skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a využití volného času od poloviny 19. století.
  V přírodovědné části expozice, v níž jsou prezentovány typické biotopy Podbeskydské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 100 herbářových položek.
  K nejcennějsím exponátům patří zkamenělina druhohorní cykasové rostliny benetitového typu a dva dermoplastické preparáty savců losa evropského a medvěda hnědého.
 • Zámecký okruh - Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž - gloriet, kapli sv. Barbory, nově rekonstruovaný Rytířský sál s erby české šlechty a další zámecké zajímavosti.
 • Frýdek - Mariánské poutní místo - Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům ve Slezsku. V sakristii kaple je instalována výstava: Olejomalby s církevní tématikou. Obrazy zachycují život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista, byly vytvořeny v období: konec 18.- konec 19. století, jejich autoři jsou anonymní. Výstava potrvá do 14. listopadu 2004.
 • Frýdek a Místek - Expozice věnovaná historii města Frýdku a Místku. Přibližuje vznik a vývoj historického území obou měst, která oddělovala jen "...šumivá, divoká Ostravice". Vzdálená i blízká, historická a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
 • Památník Óndry Łysohorského - Stálá expozice věnovaná životu a dílu frýdeckého rodáka, který byl a je světově uznávaným básníkem a překladatelem.

 
Zajímavost

Před 10 lety zemřel v Bašce Bohumil MAREK ( pseud. Jura Hanys) – básník, vlastivědný pracovník. Stal se členem literárního sdružení „Lašsko perspektywa“. Jeho pozůstalost je uložena ve sbírkách Muzea Beskyd.

V první polovině letošního roku se scházeli členové Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti spolu s dalšími zájemci z řad veřejnosti již devatenáctou sezónu na cyklu muzejních a vlastivědných přednášek. Celkem proběhlo 42 akcí, z toho 27 přednášek a besed, dále 4 vlastivědné a archeologické vycházky, samostatně pracoval Geologický kroužek, ten se sešel šestkrát, Archeologický kroužek připravil dvě schůzky, doplněné odbornými přednáškami. Ve spolupráci s Českou archeologickou společností byly připraveny tři akce. Všech akcí se dohromady zúčastnilo 887 zájemců. Na akce vlastivědné společnosti chodilo o něco méně zájemců, nežli v předchozích letech, zároveň nepříznivé počasí velmi ovlivnilo snížení počtu vycházek a exkurzí. Na akcích takřka zcela chybí mládež a jen poměrně málo přicházejí lidé v produktivním věku. Přitom nabídka akcí byla velmi pestrá a dokonce proběhlo několik přednášek, které byly doplněny prohlídkou studijních výstav „Morava a Slezsko – země pokladů“, „Písař píše – tiskař tiskne“ a „Krajina a památky z ptačí prerspektivy“. Nejúspěšnější akcí uplynulého prvého pololetí se stala přednáška „Hrádky a tvrze v Pobeskydí“ (9. května), kterou navštívilo 37 zájemců. Beskydská muzejní a vlastivědná společnost v první polovině letošního roku oslavila deset let svého trvání (a osmnáct let od zahájení vlastivědné činnosti v muzeu) a k tomuto výročí také připravila jubilejní sedmistou akci doplněnou malou studijní výstavou. Další přednášky, besedy a exkurze jsou připravovány počínaje měsícem září.

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek vydalo další svazek katalogové řady vycházející z jeho sbírkových fondů. Jeho název zní Katalog sbírky brouků III - Carabidae. Tento svazek, který čeleď střevlíkovitých uzavírá, navazuje na předchozí dva svazky a kromě doplňku k nim obsahuje faunistické údaje o výskytu dalších 135 druhů střevlíkovitých brouků v oblasti Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Údaje jsou opět doplněny přehlednými mapami v systému čtverců faunistického mapování. Katalog v ceně 25,- Kč lze zakoupit v pokladně muzea, kde je v omezeném rozsahu k dostání i předchozí svazek. Doporučujeme všem zájemcům o faunu naší oblasti.
 
Erby v Rytířském sále
 
Základ k reprezentativní sbírce znaků slezské šlechty byl dán pravděpodobně za posledních šlechtických majitelů, kdy frýdecký zámek patřil Těšínské komoře a tím i Habsburkům. Frýdecké panství koupila v roce 1797 arcivévodkyně rakouská a kněžna těšínská Marie Habsburská.
Podle jednotné úpravy erbů, tj. rozlišení velkých a malých formátů na základě společenské prestiže jednotlivých rodů, totožného rámování a v neposlední řadě i z jejich počtu lze usuzovat, že znaky byly zhotoveny na zakázku. Původně se předpokládalo, že právě pro tento reprezentační sál frýdeckého zámku, dnes na základě archivních materiálů usuzujeme, že zakázka byla zadána pro výzdobu těšínské radnice. Po realizaci zakázky však byly erby umístěny v sále frýdeckého zámku.
Za vnější jednotností 37 znaků se skrývají i odlišnosti. Je to například jazyk příslušných textů a různé druhy písma. Dva znaky nesou český text a jsou datovány letopočty 1704 a 1751, ostatní novější jsou psány německy. Letopočty uvedené na erbech však nevyjadřují rok zhotovení, nýbrž datum, ke kterému se vztahují údaje v textu. To znamená, že malíř, respektive více autorů, vycházel z různých předloh, které přesně napodobil.
Jediných městských erbem je znak města Těšína, datovaný 1828. Dva erby patří členům habsburského rodu Albrechtu Kazimírovi a Karlu Ludvíkovi, kteří vlastnili komoru těšínskou. Ostatní znaky patří více i méně známým slezským rodům, z nichž některé měly své majetky také v Čechách a na Moravě.
Před 95 lety se narodil na Hukvaldech Jan Václav SLÁDEK - malíř, ilustrátor, spisovatel. Uměleckou tvorbu soustředil od počátku na rodný kraj a ostravský region. Hlavním zdrojem inspirace v jeho výtvarné i literární tvorbě byla Janáčkova hukvaldská tématika. Jeho pozůstalost je uložena ve sbírkách Muzea Beskyd.
Před 75 lety se narodil ve Frýdlantu nad Ostravicí narodil PhDr. Viktor KUDÉLKA, CSc. - literární historik. Badatelský a překladatelský zájem soustředil na slavistiskou oblast - slovinskou literaturu. Z české literatury věnoval pozornost dramatické tvorbě- především dílu K. Čapka a bratří Čapků. Zájem o divadlo, film, lidovou zábavu jej přivedl k napsání několika publikací o české operetě 30.a 40 let 20. století.
Před 65 lety se narodil ve Frýdku-Místku Evžen ZÁMEČNÍK - hudební skladatel. Od roku 1994 je ředitelem brněnské konzervatoře. V roce 1975 vznikla jeho kantáta "Tam pod horami, pod vysokými" pro … na verše P. Bezruče, dále je autorem 2 oper: Ferda Mravenec a Brouk Pytlík. Nevyhýbá se ani zábavné a taneční hudbě. Je autorem muzikálu Rychlé šípy ( 1992).
Před 15 lety zemřel František JULINA - malíř, kreslíř. Usiloval o určité výtvarně básnické přetvoření přírodních jevů. Zpracovával prosté motivy ze svého okolí a vytvářel díla podivuhodné krásy. Vždy byl svébytným tvořivým autorem. Jeho pozůstalost je uložena ve sbírkách Muzea Beskyd.

 
Kulturní akce


Nezobrazovat loňské akce ...

 • 24.10.2002 - 23.03.2003  Století uniforem   - výstava představuje stejnokroje dvacátého století. Exponáty zapůjčilo historické oddělení Moravského zemského muzea v Brně, které doplňují předměty ze sbírek Muzea Beskyd. Vystavované uniformy zachycují „historii odívání“ našich vojáků, písemné materiály a fotografie přibližují dobu jejich protagonistů. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. října v 1700 v muzejních výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 28.11.2002 17:00 - 19.01.2003  Zvony a zvonky   – ze zvonařské dílny Marie Tomášková - Dytrychová v Brodku u Přerova Výstava nabízí historické i soudobé zvony, zmenšené repliky zvonů různých velikostí, miniatury, sošky, těžítka, klepadla, dobová nábytková ování a další umělecké předměty. Na fotoreprodukcích a fotografických zvětšeninách jsou prezentovány názorné ukázky historické i zvonařské technologie. Na výstavě se organizačně podílí firma DIPOZ MORAVA, Zdeněk Novák se sídlem ve Frýdku-Místku. Vernisáž ve čtvrtek 28. listopadu v 17,00 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku za účasti zástupců zvonařské dílny.
 • 12.12.2002 17:00 - 26.01.2003  Knižní vazba a ilustrace   - výstava představí dva umělce z Třebíče: mistra umělecké knižní vazby Vladimíra Werla a ilustrátora, grafika a malíře Josefa Kremláčka. V. Werl je v uměleckořemeslných odborných kruzích pokládán za zakladatele trienále umělecké knižní vazby v Třebíči, „pro Kremláčkovu tvorbu je charakteristická enigmatičnost objektů, které netrpělivě čekají na fantazii diváka, aby mohlo být jeho dílo spoluúčastné na rozvíjení říše svobodné fantazie.“ Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince v 1700 ve výstavních prostorách frýdeckého zámku.
 • 27.01.2003 - 30.03.2003  Nový Zéland - ráj na konci světa   - vytoužený cíl mnoha cestovatelů, které lákají rozmanité přírodní krásy, chráněné ve 14 národních parcích, včetně jednoho z nejstarších na světě, Národního parku Tongariro. Na Severním ostrově najdeme několik činných sopek, na Jižním ostrově majestátné ledovce a hluboké fjordy. Unikátní fauna a flóra - vzpomeňme na dosud žijící symbol Nového Zélandu, nelétavého ptáka kiwi. Gejzíry, sopečná i ledovcová jezera, pouštní útvary, divoké řeky, dva oceány, deštné lesy - jakoby zde příroda chtěla vystavit na odiv to nejlepší.
  Nový Zéland je však také zemí, o které se málo ví. A tak vám tato výstava nabízí pomyslnou procházku souostrovím, které skutečně navštíví jen málokdo z nás.
  Výstavu připravilo Muzeum Beskyd ve spolupráci s CK BEMETT a jejich spolupracovníky.
   
  Součástí této zajímavé cestopisné výstavy jsou doprovodné programy, v nichž jednotliví specialisté přibližují návštěvníkům krásy a zajímavosti této vzdálené země. Jedním z nich je i maorský večer věnovaný maorské kultuře, který můžete navštívit v pátek 28. března od 17 hodin. Také při realizaci výstavy jsme nezapomněli maorskou kulturu připomenou sbírkovými předměty půjčenými Národním muzeem a Náprskovým muzeem v Praze. Jde především o oděvy a doplňky z tradičních novozélandských rostlin a zvířat, a také o unikátní exponát - mumifikovanou hlavu maorského válečníka s tradičním tetováním. Na speciální maorské tetování moko měli právo jen význační válečníci, bylo to něco jako vyznamenání. Aby si muž získal na úplné tetování nárok, musel zabít a sníst mnoho nepřátel. Tetování nebylo pouhou dekorací. Teprve jím získal příslušník vyšší společenské třídy pravou tvář. Ve frýdeckém zámku vystavený válečník zabil a snědl, soudě podle zachovalého tetování, pěknou řádku nepřátel a zaslouží si, abychom jeho odvahu obdivovali i dnes.

 • 03.02.2003 - 16.03.2003  Zmizelý Frýdek a Místek   - znáte Frýdek-Místek? Srovnání proměn konkrétních míst a ulic ve Frýdku-Místku v průběhu 20. století se současným stavem přináší výstava čtyř set dobových pohlednic a dokumentárních fotografií. Přijměte pozvání k pomyslné procházce dnes již zmizelými zákoutími a starými uličkami města - například jak se proměnilo okolí frýdeckého zámku, jak dříve vypadalo místecké náměstí s kašnou, frýdecké kino Slovan, jak se rodilo sídliště na Růžovém pahorku, cvičení místeckých hasičů na náměstí a další.
  Výstava potrvá do 16. března 2003. Pro veřejnost otevřeno: úterý, středa, pátek 1400 - 1600, čtvrtek 1400 - 1700, sobota, neděle 1300 - 1700.
  Zájemci a sběratelé mohou ve výstavě získat frýdecko-místecké pohledy s mimořádným razítkem.
 • 06.02.2003 17:00 - 30.03.2003  Rostliny v hudbě   - velmi netradiční výstava přibližuje rozličné domácí i exotické materiály přírodního původu, ze kterých se zhotovují v různých částech světa a v různých kulturách jednoduché hudební nástroje.
  Výstava je pojata bezbariérovým způsobem a vybízí k hapesteickému kontaktu - naprostá většina exponátů je instalována volně do prostoru a návštěvníci si mohou podle své fantazie, podle not nebo podle hudebních nahrávek zahrát na píšťalky, okaríny, klepačky, chrastítka, bubny, bubínky, tamburínky, xylofony, naladěné kusy dřeva, na strunné a další hudební nástroje.
  Hudební nástroje doplňují fotografie, obrazové materiály, herbářní položky, celé sušené rostliny, vzorky dřev a plodů, ze kterých jsou nástroje zhotoveny. Vystaveny jsou kázky novodobých exotických hudebních nástrojů, které zapůjčila fa. Katka, Freudovo náměstí v Příboře. Výstava měla svou premiéru v dubnu-květnu 2000 v Ostravském muzeu, na její realizaci finančně přispěla grantová organizace Open Society Fund Praha.
  Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 6. února 2003 v 1700 ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 13.02.2003 15:00  Geologický kroužek   - pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 13.02.2003 17:00  Příběhy starých Urbářů a kronik   - nejstarší zprávy o Frýdku a Místku. Testament biskupa Bruna, frýdecké a místecké rybníky, jak se prodávaly grunty, záznamy živelných pohrom, zpráva o vpádu Prusů do Místku v roce 1741 a další zajímavosti z historie okresního města. Co je zaznamenáno v urbářích panství, Pražmovská kronika Mariánského kostela, Dějiny Místku od P. Dominika Škarudy, Rottkova Velká kniha o Frýdku, a další. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 15.02.2003 14:00  Tématické odpoledne věnované maorskému řezbářství   - průvodcem bude Ing. Vladimír Čížek, zámecký klub.
 • 20.02.2003 17:00  Frýdecko-Místecké památky   - známé i opomíjené nemovité kulturní památky na území okresního města Frýdku-Místku a v jeho nejbližším okolí. Bývalé radniční budovy, barvírna na Těšínské ulici, barokní a klasicistní domy na náměstích, pohledy na město ze střechy městského úřadu, kostel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách, kaple na Panských Nových Dvorech, zajímavé náhrobky na městských hřbitovech, předjaří v městských lesích a další. Doplněno promítáním diapozitivů. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 23.02.2003 15:00  Prohlídka s restaurovanými erby v Rytířském sále   - po dlouhé době, kdy byly v odborné péči konzervátorky, se do Rytířského sálu opět vrátily erby slezských rodů, které jsou spolu s krbem z roku 1692 historickou ozdobou reprezentačního sálu frýdeckého zámku. Rytířský sál frýdeckého zámku.
 • 27.02.2003 17:00  Frýdecko-Místecké zahrady   - záhadami a pověstmi opředený vrchol Štandlu, tajemné frýdecké a místecké podzemí, k čemu sloužily tajné chodby, kostelní krypty, Mariánské zázraky, záhadné objekty, zaniklé potoky, středověké hřbitovy, apod. Netradičně pojatá přednáška k historii města, částečně doplněno diapozitivy, videosnímek o podzemí Mariánského kostela. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 05.03.2003 17:00  Nový Zéland očima přírodovědce   - beseda s Mgr. Markem Banašem, účastníkem expedice Dandaraga, mapující přírodu Nového Zélandu a Austrálie. Zámecký klub.
 • 06.03.2003 17:00  Beskyde, Beskyde   - počáteční slova známé lidové písně z Valašska jakoby předznamenávají životní příběhy obyvatel zdejšího rázovitého kraje a také proměny samotných hor. Také beskydská turistika má svou bohatou historii - přednáška přiblíží zakládání prvních turistických spolků, výstavbu chat a proměny zdejšího kraje v souvislosti s turistikou. Diapozitivní, elektronická a video-projekce. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 13.03.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.
 • 13.03.2003 17:00  Předjaří na Kravařsku   - přednáškový sál v Zeleném domě. Z Jílovce do Bravinného, v povodí Gručovického potoka, na Stříbrné hůrce, zámecký park ve Velkých Albrechticích, na Odře v Bernarticích, z Nového Jičína do Štramberku, předjaří v Janíkově údolí, Žákovský háj ve Fulneku a další. Vlastivědná přednáška doplněná diapozitivy. Připraveno ve spolupráci se Společností pro historii Moravy a Slezska.
 • 16.03.2003 15:00  Kdo je z Frýdku a kdo je z Místku   - muzejní učebna na Zámecké ulici. Derniéra výstavy „Zmizelý Frýdek a Místek“. K závěrečné besedě zveme frýdecko-místecké patrioty, rodáky a nadšence, kterým není lhostejné, v jakém městě žijí. Prostřednictvím vystavených fotografií a úvah nad stavem "lidských duší" na začátku nového tisíciletí hledání vztahu k městu a k okolní krajině, hledání rozdílností v chápání rodného kraje, ve kterém žijeme. Pro velký zájem veřejnosti bude od 16.00 hodin v přednáškovém sále Zeleného dobu probíhat opakovaná projekce některých videosnímků z Frýdku-Místku.
 • 18.03.2003 18:00  Pojďte s námi po Frýdku   - sraz na Zámeckém náměstí ve Frýdku v 1800. Podvečerní procházka historickým centrem Frýdku - historie, památky, pověsti. Kde stávala kaple Panny Marie, frýdecké hradby, kupecké domy v Hluboké ulici, Štěpnické údolí a další. Připraveno ve spolupráci se Společností pro historii Moravy a Slezska.
 • 18.03.2003 19:00  Monika Knoblochová - cembalo   - šestý zámecký koncert - v programu „Zámecká zastaveníčka“. Rytířský sál frýdeckého zámku.
 • 21.03.2003 18:30  Večerní prohlídka zámku   - romantická prohlídka zámku při světle svíček. Do 24 00
 • 24.03.2003 - 18.05.2003  Ohrožené rostliny aneb nejkrásnější věci jsou zadarmo   - ohrožení rostlinných druhů není veřejnosti příliš známo a pokud je, bývá neprávem podceňováno. Neuvědomujeme si, že každý druh flóry i fauny je nenahraditelným a unikátním výtvorem přírody a je těžké představit si naši přírodu bez ohrožených druhů, o jejichž osud se v současné době obáváme. Na muzejní výstavě je prezentováno přes 30 druhů chráněných a ohrožených rostlin, které rostou na různých stanovištích a různých místech v Moravskoslezských Beskydech. Výstava je určena především k organizování lekcí pro základní a střední školy. Veřejnosti bude přístupná jen omezeně: úterý, středa, pátek 1400 - 1600, čtvrtek 1400 - 1700, sobota, neděle 1300 - 1700.
 • 26.03.2003 17:00  Nový Zéland nejen z výšky   - beseda s Daliborem Carbolem z Beskydské školy létání. Zámecký klub.
 • 28.03.2003 17:00  Maorský večer   - tématická beseda s Janou Lesařovou věnovaná maorské kultuře. Zámecký klub.
 • 29.03.2003 07:15  Pojďte s námi do Nového Jičína   - odjezd autobusem z Místku, aut. stan. v 715 do Nového Jičína. Vlastivědná vycházka historickým centrem Nového Jičína - Masarykovo náměstí, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Žerotínský zámek, památky moderní architektury, Janáčkovy a Smetanovy sady, Španělská kaple, Skalky, Svinec, přes Bludovice nazpět do Nového Jičína. Připraveno ve spolupráci se Společností pro historii Moravy a Slezska.
 • 30.03.2003 15:00  Derniéra výstavy rostliny v hudbě   - výstavní síně, zámecký klub. K závěrečné besedě s autorkami výstavy Mgr. Hanou Černíkovou a Ing. Zdeňkou Prymusovou z Ostravského muzea zveme všechny zájemce, které zaujala tato netradičně pojatá interaktivní výstava včetně těch, kteří si ji dosud nestačili prohlédnout.
 • 10.04.2003 - 08.06.2003  Proměny Petra Bezruče   - 100. výročí vydání Slezského čísla. Sto let - to je úctyhodný věk u člověka. Sto let uměleckého díla, např. básnické sbírky - je to málo či hodně? A co její tvůrce, jaký byl?
  Fotografie, písemná a obrazová dokumentace i trojrozměrné předměty, stylizace srubu na „Ďábelském ostrově“ a samotné básně (v tištěné či psané podobě) chtějí návštěvníkovi přiblížit dobu vzniku Slezských písní a jejich ohlas, různé názory na autorství či plagiátorství tohoto díla, proměny jejich „pěvce“.
  Vernisáž se koná ve čtvrtek 10. dubna v 17:00 ve výstavních síních, úvodní slovo přednese PhDr. Zdenka Tomášková, osobní sekretářka P. Bezruče.
 • 10.04.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.
 • 10.04.2003 17:00  Archeologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Výsledky podzimních a jarních terénních výzkumů v okolí města, terénní výzkumy na Frýdecko-Místecku, Bílovecku a v okolí Příbora. Přednášky, promítání diapozitivů, fotodokumentace, panelová diskuse.
 • 12.04.2003 06:00  Projděte s námi Opavou   - sobota 12. 4. - odjezd vlakem z Frýdku-Místku v 6:23, z Ostravy-Kunčic v 6:47. Přímý vlak z Ostravy-Svinova v 7:15. Příjezd do Opavy - východní nádraží v 7:43.
  Předjarní vlastivědná vycházka. Prohlídka památek historické a moderní architektury na území města Opavy - Nádražní okruh, Kylešovský kopec, Olomoucká ulice, Horní a Dolní náměstí, procházka opavskými parky, prohlídka expozic a výstav v Zemském muzeu. Nazpět do Frýdku-Místku vlakem.
 • 13.04.2003 09:00  Velikonoční jarmark   - areál frýdeckého zámku. S prodejem lidových a uměleckých předmětů.
  Ukázky lidových řemesel, velikonoční program v kapli, potulní muzikanti, projížďka na koních v parku, · výstava „Proměny Petra Bezruče“, občerstvení. Do 16 00.
 • 17.04.2003  Neseme Mařenu, zlú ženu   - přednáškový sál v Zeleném domě. Jak se dříve slavily Velikonoce v našem kraji - zvykosloví a obřady, jejich charakteristika, průběh a posloupnost. Postní strava, výzdobné prvky na kraslicích. Proměny motivů na historických velikonočních pozdravech. Doplněno videosnímkem.
 • 17.04.2003 17:00 - 08.06.2003  Vojtěch Bartek - Ohlédnutí   - retrospektivní výstava ostravského fotografa, pořádaná k šedesátinám autora, které oslavil v minulém roce. Autor je pedagogem Institutu tvůrčí fotografie filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské university v Opavě.
  Vernisáž se koná ve čtvrtek 17. dubna v 17:00 ve výstavních síních frýdeckého zámku za účasti autora.
   
  Fotograf Vojtěch Bartek - původním povoláním horník se narodil před šedesáti tety ve Frýdku. Řadu let však spojil s Ostravou, kde se mu toto průmyslové město stalo silnou inspirací. Počátkem sedmdesátých let minulého století absolvoval Školu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů a zařadil se mezi její první absolventy. Inspiruje ho krajina, vytvořil desítky audiovizuálních programů v souvislosti s mezinárodními přehlídkami audiovizualní tvorby Diafon Opava. Tématem jeho vzdělávacích pořadů je průmysl na Ostravsku a problematika dětí.
  Už dvanáct let je Vojtěch Bartek tajemníkem a odborným asistentem Institutu tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské university v Opavě. Je neúnavný organizátor a propagátor všeho, co souvisí s fotografováním. Není jen schopným organizátorem, ale především dobrým fotografem. K jeho nejstarším, velmi vyzrálým cyklům patří rozsáhlý soubor Černá píseň, zachycující prostředí devastovaných průmyslových krajin na Ostravsku.
 • 20.04.2003 13:00  Zámecká Velikonoční neděle   - od 15:00 vystoupí v zámeckých prostorách cimbálové muziky Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku Šidla, Rozmarýn, Graj. Do 17:00.
 • 26.04.2003 10:00  Za nejstarší minulostí Příbora   - sobota 26. 4. - odjezd do Příbora linkovým autobusem ČSAD z Místku, aut. stan. v 10:15. Vysednout v Příboře „u škol“. Pěší archeologická vycházka na pravěké lokality v okolí města Příbora - Písková, Borovec, Libhošť, Peklisko, Prchalov, Skotnice, Stikovec. Připraveno ve spolupráci s archeologickým kroužkem v Příboře. Vycházku vede Jan Diviš. Délka trasy 10 km. Jen za příznivého počasí - nutná terénní obuv a sportovní oděv. Nazpět do Frýdku-Místku autobusem z Příbora.
 • 04.05.2003 15:00 - 14.09.2003  Modely lodí   - muzeum Beskyd uvádí další modelářskou výstavu. Tentokrát představuje exponáty a soutěžní aktivity některých moravských lodních modelářských klubů.
  K vidění jsou lodě historické i současné, vojenské i civilní, které doplňuje technická dokumentace a řada fotografií. Část výstavy je věnována objevným plavbám Kryštofa Kolumba - modely tří lodí, dobové mapy a kresby.
  Autorem scénáře je František Pavelčík. Dále spolupracovali: ing. Rostislav Fabiánek, MK Havířov, Klub lodních modelářů Hulín, Kroužek lodních modelářů Domu dětí a mládeže v Třinci, Muzeum Třineckých železáren a města Třince, Muzeum Vítkovických železáren Ostrava.
  Vernisáž v neděli 4. května v 15,00 s předváděním modelů na nádvoří zámku.
 • 10.05.2003 09:00  Pojďte s námi po Frýdku   - sraz před vlakovým nádražím ve Frýdku. Vlastivědná procházka Frýdkem - historie, památky, slavní rodáci, pověsti. Bývalá Munkova vila, textilky, Neumannova vila, prohlídka židovského hřbitova, procházka sídlištěm Slezská, Bauerova vila, tzv. vilová čtvrť, veřejné budovy na Masarykově třídě, historické centrum Frýdku, prohlídka Baziliky minor Navštívení Panny Marie. Připraveno ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Českém Těšíně a se Společností pro historii Moravy a Slezska.
 • 15.05.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.
 • 15.05.2003 17:00  Vyprávění o Bezručovi   - zámecký klub. Beseda s básníkovou osobní sekretářkou PhDr. Zdenkou Tomáškovou.
 • 18.05.2003 13:00  Den muzeí ve Frýdeckém zámku   - frýdecký zámek.
  Výstavy:
  - Přátelé Muzea Beskyd F-M na fotografiích
  - Proměny Petra Bezruče
  - Vojtěch Bartek - Ohlédnutí
  - Modely lodí
  Stálé expozice: vstup zdarma do 17,00.
 • 22.05.2003 17:00  Frýdecko-Místecké památky   - přednáškový sál v Zeleném domě. Známé i opomíjené nemovité kulturní památky na území města Frýdku-Místku a v jeho nejbližším okolí. Např. bývalé radniční budovy, barvírna na Těšínské ulici, barokní a klasicistní domy na náměstích, kostel Panny Marie Sněžné na Lysůvkách, kaple na Panských Nových Dvorech, Černá kaple v Místku, zajímavé náhrobky na městských hřbitovech, předjaří v městských lesích a další. Doplněno promítáním diapozitivů.
 • 25.05.2003 15:00  Zámecká neděle   - Rytířský sál. Módní přehlídka svatebních šatů spojená s prohlídkou Zámeckého okruhu. Připraveno ve spolupráci se Salonem Agnes z Místku.
 • 29.05.2003 17:00  Vlastivědné Pobeskydí   - přednáškový sál v Zeleném domě. Historie sdružování vlastivědných pracovníků při okresním muzeu po roce 1950. Vlastivědná činnost na Frýdecko-Místecku má však mnohem delší tradici. Přednáška o historii, současnosti a perspektivách vlastivědné práce v Pobeskydí - doplněno promítáním diapozitivů z akcí v minulých letech, malá studijní výstava. Připraveno k 30. výročí založení Klubu přátel vlastivědy ve Frýdku-Místku.
 • 05.06.2003 17:00  Vyprávění o Bezručovi   - zámecký klub, beseda s básníkovou osobní sekretářkou PhDr. Zdenkou Tomáškovou.
 • 12.06.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě. Pravidelné setkání sběratelů minerálů a hornin, výměna poznatků a materiálu, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti.
 • 17.06.2003 17:00 - 24.08.2003  Jaromír Skřivánek - život jako zázrak   - výstava malíře, grafika, ilustrátora, básníka, překladatele a cestovatele. Výběr z jeho celoživotního díla, v jehož tvorbě dominují orientální motivy, původní scenérie a kulturní památky z několika cest po Indii, je proveden ze stovky olejomaleb, akvarelů, grafik a ilustračních prací. Zastoupeny budou i motivy české krajiny, překlady a ilustrace základních děl indické literatury a další knihy, které se zamýšlí nad základními otázkami lidské existence.
  Na vernisáži za přítomnosti autora v úterý 17. června v 17,00 přednese jeho básně Milan Friedl.
  Na přípravě výstavy a besedy se podílí Škola jógy KARAKAL, Frýdek-Místek.
 • 18.06.2003 17:00  Setkání s Jaromírem Skřívánkem   - rytířský sál frýdeckého zámku. Beseda o jeho neobvyklém životě, o kterém sám říká, že je jako zázrak. O cestách v Indii, kde se setkal s východní filozofii, jógou, džinismem, s mysteriózní krásou chrámů. Beseda o základních otázkách lidské existence, které jsou stálou inspirací a prolínají se v celé jeho malířské i literární tvorbě.
 • 26.06.2003 17:00  Olomou, perla Moravy   - přednáškový sál v Zeleném domě. Olomoucká zastavení - procházka botanickou zahradou, olomoucké parky, katedrála sv. Václava, barokní opevnění, apod. Přednáška doplněná diapozitivy a malou výstavou historických a současných pohlednic.
 • 28.06.2003 08:20  Pojďte s námi přes Hradovou   - odjezd vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí v 8.29 hod. Vlastivědná a archeologická vycházka. Nová Ves - Zimník (středověký hrádek), Borová (kostel sv. Ignáce), Hradová, Malenovice (Hutě, Satinské vodopády), zpět údolím Satiny. Trasa dlouhá 10 km, terénní oděv a obuv, jen za příznivého počasí. Připravil archeologický kroužek ČAS ve Frýdku-Místku.
 • 10.07.2003 19:00  Poutníci   - nádvoří frýdeckého zámku. vystoupení předního folkcountry souboru v cyklu „Zpívání pod lípou“.
  Pořádá Národní dům F-M ve spolupráci s Muzeem Beskyd F-M.
 • 24.07.2003 16:30  Za poznáním na kole   - sraz na parkovišti za hospodou U křivého psa na ulici Slezské ve Frýdku. Podvečerní „kolistický“ výlet do okolí Frýdku-Místku, délka trasy 15-17 km, jen za hezkého počasí. Pro zájemce širokého věkového rozpětí (postačí cestovní kolo). Staré Město, Baška, Kunčičky, Hodoňovice, Bahno. Vlastivědné zajímavosti, historie, pověsti. Návrat do Frýdku-Místku kolem 20,00.
 • 24.07.2003 17:00  Pozitivní umění, hledání a nalezání sama sebe   - zámecký klub. Beseda o technikách arteterapie, o cestě mandal-kresbě do kruhu, o účinných lécích proti psychické nepohodě, o možnostech nalezení vnitřního klidu a harmonie osobnosti. Programem Vás budou provázet Lenka Kovalová a Zdeněk Šebesta.
 • 24.07.2003 19:00  Žalman a spol.   - nádvoří frýdeckého zámku. Vystoupení předního country souboru v cyklu „Zpívání pod lípou“.
 • 29.07.2003 14:30  Zakletá princezna   - historická pohádka. Pořádá skupina historického šermu „Renesance a gotika“ z Vrchlabí.
 • 07.08.2003 19:00  Jarmila Šuláková   - s cimbálovou muzikou Vsacan. Nádvoří frýdeckého zámku. Vystoupení souboru v cyklu „Zpívání pod lípou“.
 • 21.08.2003 16:30  Vycházka pro milovníky tajemna   - sraz u kaple sv. Kříže v Hájku (odjezd MHD, linka č. 5 od nádraží ČD 16,05, od MěÚ v 16,09). Podvečerní vycházka z Hájku do Frýdku polními cestami a přes Frýdecký les. Délka trasy 5-6 km. Koná se za každého počasí. Pověsti, zázraky, vlastivědné zajímavosti. Návrat do Frýdku-Místku kolem 20,00.
 • 28.08.2003 18:00  Tra Vellers   - nádvoří frýdeckého zámku. Vystoupení sobouru v cyklu „Zpívání pod lípou“. V programu „Cesta aneb písně, které změnily svět“.
   
  Cyklus pořádá Národní dům Frýdek-Místek ve spolupráci s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek. V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého zámku, v Nové scéně Vlast, popřípadě v kině P.Bezruče.
 • 29.08.2003 19:00  LÁĎA KERNDL se svým orchestrem   - nádvoří frýdeckého zámku. Koncert „krále českého swingu“. Muzeum Beskyd F-M děkuje za finanční pomoc firmám a organizacím: Lesostavby F-M, a.s., Frýdecká skládka F-M, a.s., Hutní projekt F-M, a.s., Madry spol.s.r.o. F-M, Ing. Martin Hriško-Procomp, F-M, Advokátní poradna JUDr. Lubomír Polach F-M, David Volný-Trade & Logistic, Baška, Bezpečnostní agentura ZIROS, F-M, Jaroslav Muroň spol. s.r.o. F-M.
  V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Národním domě v Místku. Předprodej vstupenek od 4. 8. v pokladně frýdeckého zámku.
 • 04.09.2003 - 05.10.2003  Štěpán Mileczko - Odvrácená strana barvy   - výstava obrazů regionálního výtvarníka, který se narodil před padesáti lety. Vystudoval propagační výtvarnictví u F. Formana na SPŠ stavební v Ostravě. Autor se věnuje malbě, grafice a keramice, zpracovává převážně figurální motivy. Vernisáž ve čtvrtek 4. září v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku za hudebního doprovodu souboru Šuba duba band.
 • 11.09.2003 15:00  Geologický kroužek   - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálu, poraden-ská služba, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 11.09.2003 17:00  Dřevěné kostely, kaple a kapličky   - roubená sakrální architektura na Moravě a ve Slezsku - kostely a kaple v Pobeskydí, na Těšínsku, Valašsku, Kravařsku a Opavsku. Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů a videoprojekcí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 13.09.2003 08:35  Šumně šumný Šenov   - odjezd autobusem z Místku, aut. stan., možnost přistoupit ve Frýdku, zast. Nádraží ČD v 8.40 hod., zast. MěÚ v 8.43 hod., vysednout v Šenově, zastávka Náměstí.
  Kulturně vlastivědná procházka městem Šenovem a jeho okolím - prohlídka nové historické muzejní expozice, která byla otevřena k 5. výročí povýšení Šenova na město, a výstavy k 95. výročí založení místního hasičského sboru. Procházka městem (moderní architektura, šenovské kulturní památky), dále pěšky přes Horní Datyni, Václavovice a Datyňský les do Sedlišť, odtud autobusem nebo pěšky do Frýdku. Ukončení akce kolem 18. hodiny.
 • 18.09.2003 17:00  Z cest po Německu   - přednáška manželů Poláškových o cestě do 1, 337 kilometrů vzdáleného Hückeswagenu, ze kterého ve třicátých letech 13. století na východní Moravu připutovali Arnold a jeho syn Franco, hrabata z Hückeswagenu, zakladatelé hradů Starý Jičín a Hukvaldy. Na návštěvě v Blankenbergu, nejmenším německém městě, umělecké poklady v Kolíně nad Rýnem, pěšky po německém venkově. Doplněno fotografiemi a videoprojekcí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 25.09.2003 17:00  Československá zeď   - přednáška k 65. výročí zářijové mobilizace v roce 1938. Přednáška o předválečných opevněních na hranicích i ve vnitrozemí Československé republiky. Prvorepubliková armáda a její výzbroj. Doplněno promítáním diapozitivů a videoprojekcí. Připraveno ve spolupráci se Společností pro historii Moravy a Slezska. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 27.09.2003 06:23  Pojďte s námi do Krnova   - odjezd vlakem z Frýdku-Místku, z Ostravy - Kunčic v 6,47 hod. Přímý vlak z Ostravy - Svinova v 7.15 hod., vysednout v Krnově.
  Vlastivědná vycházka, délka trasy 8 - 10 km, akce se uskuteční jen za příznivého počasí. Prohlídka Krnova (muzeum, památky, funerální architektura), pěšky do okolí města (Hradisko - rozhledna, Cvilín - zřícenina hradu, Úvalno - hradiště, Kudlichwarte), pěšky do Branic (PLR). Platný pas sebou. Nazpět vlakem - odjezd z Krnova v 17,38 hod., z Ostravy - Kunčic v 19,02 hodin.
 • 02.10.2003 17:00 - 17.11.2003  Život ve stínu kremlu - jak se u nás žilo v letech 1948 - 1989   - již čtrnáct let uplynulo od tzv. "sametové revoluce" a zejména mladá generace nemá takřka žádné povědomí o životě v období tzv. "reálného socialismu". Muzeum Beskyd proto připravilo menší studijní výstavu, zaměřenou na období mezi únorem 1948 a listopadem 1989. Výstava prostřednictvím dobových pramenů, trojrozměrných předmětů, autentických zvukových a filmových nahrávek přibližuje např. měnovou reformu v roce 1953, násilnou kolektivizaci, politické procesy, okupaci v roce 1968, oslavy l. máje ve Frýdku-Místku a další.
  Vernisáž je ve čtvrtek 2. října v 17 hodin ve výstavním sále - muzejní učebně na Zámecké ulici. Po zahájení výstavy beseda a videoprojekce v přednáškovém sále. Výstava potrvá do 17. listopadu 2003. Pro veřejnost otevřeno v úterý, středa a pátek 14.00-16.00, čtvrtek 14.00-17.00, sobota a neděle 13.00-17.00 hodin.
 • 02.10.2003 17:15  Od totality ke svobodě   - přednáškový sál v Zeleném domě - beseda s autory výstavy "Ve stínu Kremlu". Doplněno videoprojekcí dokumentárních snímků a promítáním historických diapozitivů.
 • 09.10.2003 - 21.03.2004  Jedovatí živočichové   - výstava nabízí nahlédnutí do světa jedovatých živočichů, kteří jsou pro člověka většinou synonymem zákeřnosti. Jed je však pro ně jen prostředkem nutné obrany, či prostředkem k lovu potravy, pouze malá část z nich je člověku opravdu nebezpečná. Celou řadu exponátů a fotografií jedovatých živočichů - našich i cizokrajných, vodních i suchozemských z různých systematických skupin - má návštěvník možnost shlédnout na této ojedinělé výstavě. Výstava poskytuje rovněž informaci o nebezpečí, které hrozí člověku v případě neopatrné manipulace s jedovatými živočichy nebo jejich útoku na člověka.
 • 09.10.2003 15:00  Geologický kroužek   - přednáškový sál v Zeleném domě - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálu, poraden-ská služba, videoprojekce.
 • 09.10.2003 17:00  Z cest po jihozápadních Čechách   - přednáškový sál v Zeleném domě - vlastivědná a historická přednáška. Horšovský Týn - perla mezi městy, Domažlice z ptačí perspektivy, Nalžovské hory, cestou do Hlupína, u rybníka ve Frymburku, chodníčky v okolí Mečichova, písecké zajímavosti, na hradu Práchni a další. Doplněno promítáním diapozitivů a malou výstavou pohlednic a fotografií.
 • 11.10.2003 05:54  Pojďte s námi na Schauenburg   - odjezd vlakem z Frýdku-Místku 554, vysednout v Rajnochovicích v 734 - vlastivědná a archeologická vycházka do oblasti Hostýnských vrchů. Podhradní Lhota, Nový Šaumburk (zřícenina hradu), Šaumburk (zřícenina hradu), Kunovská hůrka, Hradisko, Rajnochovice. Zpátky vlakem z Rajnochovic v 15.05 hod. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností - pobočkou pro severní Moravu a Slezsko.
 • 16.10.2003 17:00 - 23.11.2003  IV. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SMALTU   - po třech letech vyhlásilo Muzeum Beskyd nový - již 4. ročník mezinárodního trienále smaltu. Mezi přihlášenými jsou letos autoři z České republiky, Slovenské republiky a Rakouska. I když jsou jejich práce různorodé, všechny spojuje materiál a technika smaltu. Je velmi potěšitelné, že svá díla přihlásili též studenti vysokých uměleckoprůmyslových škol, z čehož je zřejmé, že technika smaltu oslovuje i nejmladší generaci našich výtvarníků. V kolekci vystavených děl zaujmou obrazy, objekty, zajímavé šperky a dekorativní předměty. Vernisáž výstavy za účasti autorů bude ve čtvrtek 16. října v 17 hodin ve frýdeckém zámku.
 • 16.10.2003 19:00  První zámecký koncert Jazzové imprese   - Philippe Portojoie - saxofon, Frederice Lagarde - klavír (Francie), rytířský sál frýdeckého zámku. Program: J. Ibert, M. Rosenthal, J. Francaix, E. Bozza, D. Milhaud.
 • 17.10.2003 16:00  Za nejstarší minulostí do okolí Místku   - archeologická a vlastivědná vycházka, jen za příznivého počasí. Štandl (středověký hrádek), Lipina (středověký hrádek, zaniklá středověká tržní osada), Hatě (prvorepublikové cvičné opevnění). Nazpět pěšky přes Sviadnov. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností.
 • 23.10.2003 17:00  Šumpersko a Jesenicko   - přednáškový sál v Zeleném domě - vlastivědná přednáška. Zámecký park ve Velkých Losinách, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, lázně Jeseník, okolím Vidnavy, cesta do Račího údolí, Křížová cesta na Boží vrch a další zajímavosti. Doplněno promítáním diapozitivů a malou výstavou pohlednic a fotografií.
 • 24.10.2003 18:00  Večerní prohlídka zámku   - pohádková procházka prostory zámku při světle svíček (do 2400).Předprodej časových vstupenek od středy 22. 10. 2003 8 hodin v pokladně zámku.
 • 24.10.2003 18:00  V Zeleném domě opět straší - přijďte se bát   - přednáškový sál v Zeleném domě (přednášky začínají v 1800, v 1900, ve 2000) - doprovodný program k večerní prohlídce frýdeckém zámku. Devět let probíhá cyklus "zámeckých"a "podzámeckých strašení" - tentokráte zazní málo známé pověsti z moravských a slezských hradů, zámků a tvrzí. V pauzách mezi vyprávěním projekce videosnímků. Vyprávějí Jiřina a Jaromír Poláškovi.
 • 30.10.2003 17:00  Založili Hückeswagenové Hukvaldský hrad?   - přednáškový sál v Zeleném domě - počátky hukvaldského hradu ve světle dosavadních archivních průzkumů a archeologických nálezů. Proměny hradu v dalších historických údobích, dobová vyobrazení a rekonstrukce. Doplněno promítáním diapozitivů. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností - pobočkou pro severní Moravu a Slezsko.
 • 08.11.2003 07:15  Okolím Bílovce   - vlastivědná a archeologická terénní vycházka. Délka trasy 9-14 km, jen za příznivého počasí. Krátká procházka Příborem, procházka Bílovcem, Údolí mladých, Dvorek (pravěké sídliště), Nový Svět, Slatina, Ohrada (zaniklá středověká ves Žebrákov, středověký hrádek), Stará Ves, Horní Nový Dvůr (větrný mlýn), Bravinné (zajímavé lesní porosty - jedliny, neandrtálská stanice). Odjezd autobusem ČSAD z Místku v 7,15 hod. (linka 870 513), vysednout na zastávce Příbor, pošta v 7,35 hod. Z Příbora vlakem v 8,31 hod., Studénka 8,47 hod., ze Studénky v 9,13 hod., Bílovec 9,25 hod. Nazpět autobusem do Ostravy a vlakem do Frýdku-Místku. Předpokládaný návrat kolem 19. hodiny.
 • 13.11.2003 15:00  Geologický kroužek   - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež (přednáškový sál v Zeleném domě).
 • 13.11.2003 17:00  Hrádky a tvrze na hukvaldském panství   - středověké hrádky na Myslíku, v Kozlovicích, Rychalticích, Fryčovicích, Kateřinicích, Trnávce, na Bílé, ve Frýdlantě a v okolí Místku. Doplněno promítáním diapozitivů. Připraveno ve spolupráci s Českou archeologickou společností - pobočkou pro severní Moravu a Slezsko (přednáškový sál v Zeleném domě).
 • 17.11.2003 15:00 - 17.11.2003 18:00  Od totality ke svobodě - večer zámecké filmotéky   - derniéra výstavy "Ve stínu Kremlu. Aneb jak se u nás žilo v letech 1948-1989". Videoprojekce dokumentárních snímků z filmotéky Muzea Beskyd a filmových amatérů - výcvik jednotky rychlého nasazení, tzv. červených baretů ve Frýdku-Místku, listopadové události, založení Občanského fóra ve Frýdku-Místku, návštěva prezidenta Václava Havla ve Frýdku-Místku v roce 1990 a další.
 • 18.11.2003 19:00  Druhý zámecký koncert Ensemble Martinů   - koncert v Rytířském sále frýdeckého zámku. Program: Beethoven, Fisher, Bernstein, Hurník, Piazzolla (Miroslav Matějka - flétna, Daniel Wiesner - klavír, Radek Křižanovský - housle, Bledar Zajmi - viloncello).
 • 20.11.2003 17:00  Čundrování se dřevem - historie plavení dřeva v Beskydech   - počátky beskydské splávky, na kterých vodních tocích se plavilo, vodní technická zařízení - klausy, přepážky, hrable, vodní kanály, náhony na hamry, současný stav těchto zařízení (přednáškový sál v Zeleném domě).
 • 27.11.2003 17:00  Starojičínský hrad - fakta, mýty a pověsti   - pravěké nálezy, založení středověkého hradu, nález Hückeswagenovské dlaždice, proměny hradu v dalších obdobích. Dobová vyobrazení a rekonstrukce. Doplněno promítáním diapozitivů (přednáškový sál v Zeleném domě).
 • 27.11.2003 18:00  Koncertní večer na zámku   - koncert v Rytířském sále frýdeckého zámku. Program: Bach., Wagner, Furst, Hueber, Brahms. Součástí koncertu je prohlídka zámeckých prostor (Eduard Spáčil - klavír, Jan Řezníček - housle).
 • 04.12.2003 18:00  Poutní mše   - zámecká kaple sv. Barbory
 • 07.12.2003 09:00 - 07.12.2003 15:00  Vánoční jarmark   s prodejem lidových a uměleckých předmětů konaný v areálu frýdeckého zámku. Připravujeme ukázku lidových řemesel, vánoční hudbu v kapli sv. Barbory, Mikulášskou nadílku, domácí speciality.
 • 01.01.2004 - 08.02.2004  Výstava betlémů   - v sakristii kaple sv. Barbory je instalována výstava betlémů ze sbírek Muzea Beskyd. Jesličky a betlémy mají na Frýdecko-Místecku bohatou tradici. Vznikaly v městském i venkovském prostředí. Byly bez výhrady vyřezávány z lipového dřeva a v konečné podobě opatřeny barevnou polychromií. Většinou se stavěly na stupňovitě pojednané scéně. Tak, jako každý rok, i letos je v zámecké kapli vystaven největší měšťanský frýdecký betlém, tzv. "Langův betlém". Tento starožitný betlém, pocházející z počátku 19. století z dílny fulneckých řezbářů, věnoval jeho poslední majitel, pan Josef Lang, muzeu.
 • 01.01.2004 - 21.03.2004  JEDOVATÍ ŽIVOČICHOVÉ   - výstava nabízí nahlédnutí do světa jedovatých živočichů, kteří jsou pro člověka většinou synonymem zákeřnosti. Jed je však pro ně jen prostředkem nutné obrany, či prostředkem k , lovu potravy, pouze malá část z nich je člověku opravdu nebezpečná. Celou řadu exponátů a fotografií jedovatých živočichů - našich i cizokrajných, vodních i suchozemských z různých systematických skupin - má návštěvník možnost shlédnout na této ojedinělé výstavě. Výstava poskytuje rovněž informaci o nebezpečí, které hrozí člověku v případě neopatrné manipulace s jedovatými živočichy nebo jejich útoku na člověka.
 • 01.01.2004 - 28.03.2004  PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY   - výstava z expedice zoologů za přírodou jižní Afriky. V roce 2000 uspořádala Společnost pro výzkum a ochranu fauny Zoogeos Bohemica dvouměsíční výpravu do Jihoafrické republiky a Namibie. Členové expedice Karek Pecl z Písku, Dušan Trávníček ze Zlína, Zdeněk Vitáček z České Lípy a Jan Duka z Mladé Boleslavi - navštívili savanu, buš, deštný prales, hory, poušť, pobřeží Indického a Atlantského oceánu. Na výstavě uvidíte ukázky exotického hmyzu - brouky, motýly, kobylky, sarančata aj. Obdivovat budete i řemeslnou dovednost místních obyvatel. Fotografie a doprovodný text doplňují vyprávění o pestrém programu expedice, která urazila po afrických cestách více než 16 tisíc kilometrů.
 • 01.02.2004 17:00 - 04.04.2004  STARÝ FRÝDEK A MÍSTEK NA OBRAZECH A GRAFIKÁCH   - na několika desítkách obrazů a grafik jsou zachyceny nejen budovy a místa, která dnes vypadají úplně jinak než v minulosti, ale i stavby a zákoutí, která v současnosti již neexistují. Můžete shlédnout Frýdek a Místek ve druhé polovině 17. století na mapě hukvaldského panství, frýdecký zámek, budovy na frýdeckém náměstí, farní kostel sv. Jana Křtitele, mariánský poutní chrám, místecký pivovar atd. Nabízí se i možnost srovnání některých lokalit, neboť vystavené exponáty pocházejí z různých období.
  Vernisáž proběhne ve čtvrtek 5. února 2004 v 1700hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 08.02.2004 - 08.02.2004  NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE A PRÓZY   - poeticky laděný pořad "Pošli to dál", připravil Jan Kukuczka st., účinkují členové Místecké violy: Vlasta Blizňáková, Renáta Tomková, Vlaďka Jaremová, Stanislav Janeček, Jan S.Kukuczka, Marie Tylečková-klavír.
  Součástí pořadu je prohlídka výstavy "Starý Frýdek a Místek na obrazech a grafikách". Rrytířský sál frýdeckého zámku, neděle od 1500hodin
 • 10.02.2004 - 10.02.2004  Archeologický seminář   - Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Archeologický seminář ÚHM FPF Slezské univerzity v Opavě a Muzeum Novojičínska pořádají dne 10. února 2004 v Muzeu Beskyd konferenci "Beskydský projekt a průzkum okrajových sídelních území ve střední Evropě". Záštitu nad vědeckou konferencí převzali generální konzul - zplnomocněný ministr Polské republiky v Ostravě pan Andrzej Kaczorowski a rektor Slezské univerzity v Opavě Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Konference je pořádána k uzavření projektu "Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Bialou (Polská republika)". Rovněž bude résumovat stav bádání a právě probíhajících aktivit průzkumu relevantních (netradičních) oblastí v českých zemích a ve slovenských Beskydech. Organizátoři pojímají konferenci jako reprezentaci archeologické spolupráce českého Slezska a jižního Polska.
 • 12.02.2004 - 12.02.2004  GEOLOGICKÝ KROUŽEK   - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálu, poraden-ská služba, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež.
  Přednáškový sál v Zeleném domě, čtvrtek od 1500hodin.
 • 12.02.2004 17:00 - 12.02.2004  Večer zámecké videotéky   Projekce videosnímků s frýdecko-místeckou tématikou - odhalení plastiky P. Bezruče před Lašským muzeem, výstavba památníku osvobození, procházka městem, Den Země ve Frýdku-Místku, slavnostní otevření Prostranství Evropy, příběh mumií a další snímky.
  přednáškový sál v Zeleném domě, čtvrtek 1700hodin
 • 14.02.2004 - 01.01.2004 14:00  Olejomalby   - v sakristii kaple sv. Barbory bude instalována výstava olejomaleb s církevní tématikou
 • 16.02.2004 - 21.03.2004  VLASTIVĚDNÉ POBESKYDÍ   - výstava byla připravena k 80. výročí založení muzea a k 20. výročí založení Sdružení přátel muzea, dnešní Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti ve Frýdku-Místku. Přibližuje počátky frýdeckého a místeckého muzea a sdružení Sedlišťanů, přináší přehledy aktivit z dalších období. Bohatá doprovodná fotodokumentace představuje osobnosti vlastivědné práce a úspěšné pořady v uplynulých letech - terénní exkurze, zájezdy, cykly vlastivědných přednášek, studijní výstavy, programy pro školy.
  Výstava bude zahájena v pondělí 16. února 2004 v 17.00 hodin ve výstavním sále - muzejní učebně na Zámecké ulici ve Frýdku a potrvá do 21. března 2004. Otevřeno: úterý, středa a pátek 14.00-16.00 hodin, čtvrtek 14.00-17.00 hodin, sobota a neděle 13.00-17.00 hodin.
 • 16.02.2004 - 16.02.2004  VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST JUBILUJE…   - po zahájení výstavy "Vlastivědná Pobeskydí" pokračuje vzpomínkový večer k 20. výročí založení Sdružení přátel muzea při Okresním vlastivědném muzeu ve Frýdku-Místku, dnešní Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti, doplněný besedou o muzejní a vlastivědné práci na Frýdecko-Místecku.
  Přednáškový sál v Zeleném domě, pondělí od 1745hodin.
 • 19.02.2004 17:00 - 19.02.2004  KUNČICKÝ ZÁMEK - NEJOHROŽENĚJŠÍ PAMÁTKA NA OSTRAVSKU   - přednáška o historii, stavebním vývoji a majitelích zámku v Ostravě - Kunčicích, kterému v blízké budoucnosti hrozí demolice. Přednáší Mgr. Marek Weissbrod. Doplněno malou studijní výstavou.
  Přednáškový sál v Zeleném domě, čtvrtek od 1700hodin.
 • 26.02.2004 - 26.02.2004  NA POČÁTKU BYLI SEDLIŠŤANÉ   - přednáška o historii Lašského národopisného sdružení Sedlišťané a počátcích muzejní činnosti na Frýdecko-Místecku. Doprovodný program k výstavě "Vlastivědné Pobeskydí".
  Přednáškový sál v Zeleném domě, čtvrtek od 1700hodin.
 • 01.06.2004 - 12.10.2004  Železniční modely   Prezentace sbírek i vlastních výrobků modelářů a zájemců o historii železniční dopravy. Autorem scénáře je František Pavelčík a dále spolupracovali: Oldřich Wiesner, Tomáš Hloušek, Ing. Vítězslav Muras, Jiří Klement, Ing. Josef Juřeník, Jiří Síč, RK MODEL Brno, Vagonářské muzeum Studénka, České dráhy, a.s. - Železniční stanice Ostrava-hl.nádraží a Železniční stanice Frýdek-Místek. Výstava je doplněna funkčním kolejištěm a prodejem železničních modelů
 • 01.06.2004 - 13.06.2004  Archologické průzkumy ve Frýdku - Místku v sezóně 2003   Výstava přibližuje problematiku záchranného archeologického průzkumu na staveništi hypermarketu Kaufland ve Frýdku, který probíhal od konce dubna do poloviny července 2003. Vystaven je výběr z bohaté kolekce unikátních nálezů, které dokládají proměny života frýdeckých měšťanů v období od středověku až do 19. století.
  Pro veřejnost otevřeno: úterý, středa a pátek 14-16 hod., čtvrtek 14-17 hod., sobota a neděle 13-17 hod.
 • 01.06.2004 - 05.09.2004  Historie létání v Podbeskydí   Prostřednictvím historických fotografií a písemných dokumentů se mohou návštěvníci seznámit s historií sportovního létání na řadě letišť v našem regionu od roku 1928 až po současnost. Součástí výstavy bude expozice týkající se činnosti paraskupiny Wolfram v Beskydech koncem 2. světové války. Skupina byla vysazena 13. září 1944. V letošním roce si připomínáme 60. výročí této události.
  Vernisáž v pátek 18. června v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 05.06.2004 14:00 - 05.06.2004 17:00  Vláček na nádvoří   Ukázka železničních modelů firmy RK Model Brno na nádvoří zámku jako součást výstavy "Železniční modely".
 • 10.06.2004 - 29.08.2004  Poklady Moravskoslezského kraje   Unikátní kolekce nejcennějších exponátů ze sbírek muzeí Moravskoslezského kraje poprvé v historii pod jednou střechou.
  Pořádá Moravskoslezský kraj, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Slezské zemské muzeum Opava, Muzeum v Bruntále, Ostravské muzeum a Galerie výtvarného umění v Ostravě.
  Výstava potrvá od 10. června do 29. srpna 2004 v Domě umění v Ostravě, otevřeno úterý až neděle od 10 do 18 hodin
 • 10.06.2004 15:00  Geologický kroužek   Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, výměna poznatků a materiálů, poradenská služba, videoprojekce. Schůzky se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. (Přednáskový sál v Zeleném domě).
 • 10.06.2004 16:00  Pojďte s námi po Frýdku   Další z vlastivědných vycházek, které mapují historii města - tentokráte bude pozornost věnována vývoji frýdeckého zámku. V rámci vycházky si účastníci prohlédnou výstavu věnovanou záchrannému archeologickému výzkumu na staveništi Kauflandu ve Frýdku, proměnám frýdeckého Zámeckého náměstí a historického centra. (Sraz na prvním nádvoří frýdeckého zámku).
 • 12.06.2004  Pojďte s námi přes Javorový   Přírodovědná a vlastivědná vycházka, délka trasy 17 km. Jen za příznivého počasí. Lanovkou na vrchol Javorového. Pěšky přes Javorový, Ropici, Velký Lipový, Ropičku, Čupel, Prašivou do Vyšních Lhot podél potoku Zimník. Nazpět ze zastávky Vyšní Lhoty, pod Prašivou v 16:19, 17:47 nebo 19:20 hodin.
  Odjezd autobusu z Místku, aut. stan. (linka 860 225) v 7:55 hod., Frýdek, Na Veselé v 8:03 hod., vysednout v Třinci - Oldřichovicích, zastávka Na Tyrské v 8:40 hod.
 • 13.06.2004 15:00  Derniera výstavy Archeologické nálezy ve Frýdku - Místku v sezóně 2003   Slavnostní zakončení výstavy, která přibližovala problematiku záchranného archeologického průzkumu na staveništi hypermarketu Kaufland ve Frýdku, který probíhal od konce dubna do poloviny července 2003. Doprovodná přednáška o archeologických průzkumech v Pobeskydí.
 • 17.06.2004 19:00  Koncert Muzik   10. mezinárodní folklorní festival Frýdek - Místek 2004 (na nádvoří frýdeckého zámku)
 • 26.06.2004  Pojďte s námi do Valašského Meziřící - Valašských Athén   Vlastivědně historická vycházka. Prohlídka města s výkladem historie, zámku Kinských (expozice Muzea Vsetínska) a lapidária v kostele sv. Trojice. Vlakem do Lešné - prohlídka zámeckého parku. Nazpět vlakem do Frýdku-Místku. Návrat kolem 16. hodiny. Připraveno ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Českém Těšíně.
  Odjezd vlakem z Frýdku-Místku v 7:29 hod., vysednout ve Valašském Meziříčí v 8:42 hod.
 • 27.06.2004 15:00  Nedělní chvilka poezie a prózy   Letnice aneb reprízy jara s Augustýnem Skýpalou - učinkuje Místecká viola
  Návštěvníci pořadu si mohou prohlédnout výstavu "Historie létání v Pobeskydí".
 • 08.07.2004 19:00  Maraca   Na nádvoří frýdeckého zámku. Fascinující world music nejenom v lykujském jazyce v cyklu "Zpívání pod lípou". Pořádá Národní dům Frýdek - Místek ve spolupráci s Muzeem Beskyd Frýdek - Místek.
 • 01.11.2004 - 20.03.2005  Osobní hygiena na šlechtických sídlech   Výstava, kterou připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, dokládá vývoj tělesné kultury a hygieny od nejstarších zachycených předmětů po artefakty pocházející z 1.poloviny 20. století. Hygienické a toaletní předměty ( např. umyvadla, džbány, flakóny), tak jako hygienické a kosmetické pomůcky ( např. plivátka, neceséry, hřebeny, zrcátka, bidety) jsou nejen dokladem úrovně osobní hygieny v daném období, ale také ukázkou uměleckořemeslného zpracování své doby.
 • 01.11.2004 - 27.11.2004  Naši zmizelí židovští sousedé   Historie židovské komunity na Frýdecko-Místecku Výstava ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek, Židovského muzea v Praze a dalších institucí, soukromých osob a sběratelů, která přibližuje problematiku židovského osídlení v oblasti, významné židovské firmy a dobové reklamy, některé židovské rodiny, osudy Židů v období holocaustu, dochované židovské památky a další. Výstava je doplněna fotografiemi židovských synagóg
 • 01.11.2004 - 05.12.2004  5. beskydské trienále neprofesionálních řezbářů 2004   Opět po 3 letech nabídnou řezbáři z České republiky, Slovenska a Polska návštěvníkům výstavy přehlídku svých nově vytvořených děl. Na vernisáži, která se koná ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku, budou vyhlášena čestná ocenění autorů a jejich souborů prací a předány ceny přítomným autorům. V pátek 5. listopadu od 9 do 16 hodin zveme všechny zájemce na řezbářský plenér - pracovní setkání, kde budete mít možnost seznámit se s řezbáři a podívat se pod pokličku jejich umění. Výstava potrvá do 5.12.2004.
 • 06.11.2004 09:00  Ve stínu frýdecké synagógy   sraz na ulici Slezské na zastávce vedle hospody "U Gustlíčka" Vycházka po stopách historie židovské komunity ve Frýdku-Místku (židovský hřbitov, Neumannova vila, někdejší židovské firmy, kde stávala židovská synagóga, židovská škola a další). Akci vedou Mgr. Jaromír a Jiřina Poláškovi.
 • 11.11.2004 15:00  Geologický kroužek   Přednáškový sál v Zeleném domě - pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Vstupné na akce se neplatí.
 • 11.11.2004 17:00  Šumpersko a Jesenicko   Přednáškový sál v Zeleném domě. Zámecký park ve Velkých Losinách, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, lázně Jeseník, okolím Vidnavy, na zámku v Javorníku, cestou do Račího údolí, podvečer v Karlově studánce aj. Doplněno promítáním diapozitivů a malou výstavou pohlednic a fotografií. Vlastivědná přednáška, doplněno diapozitivy a videosnímkem.
 • 14.11.2004 15:00  O solném králi   Rytířský sál frýdeckého zámku. Pohádka v provedení Divadla Čtyřlístek. Spojeno s prohlídkou výstavy "Osobní hygiena na šlechtických sídlech"
 • 18.11.2004 17:00  Naši zmizelí židovští sousedé   přednáškový sál v Zeleném domě. Zámecká videotéka věnovaná židovské problematice - projekce dokumentárních snímků (židovské hřbitovy v Cieszynie, ve Frýdku, v Hranicích na Moravě, osudy moravských Židů a další).
 • 25.11.2004 17:00  Nehodíš kamenem…   přednáškový sál v Zeleném domě.Obraz Židů v pověstech, pohádkách, příslovích a dalších projevech lidové tvořivosti z východní Moravy a Slezska. Přednášku a besedu vedou Mgr. Jaromír a Jiřina Poláškovi.
 • 28.11.2004 15:00  Poezie a próza Ervína Kukuczky   Rytířský sál frýdeckého zámku. V cyklu Nedělní chvilka poezie. Účinkují členové Místecké violy
 • 28.11.2004 16:00  Derniéra výstavy Naši zmizelí židovští sousedé   výstavní síně frýdeckého zámku. Prohlídka výstavy s průvodním slovem autorů.
 • 29.11.2004 19:00  Lyra da camera - 2. zámecký koncert   Rytířský sál frýdeckého zámku. Na programu A.Vivaldi, A.Corelli, H.Purcell, G.F.Händel, J.S.Bach, F.Benda
 • 02.12.2004 17:00  Hrádky, tvrze a zámky v okolí Bílovce   Přednáškový sál v Zeleném domě. Zaniklé tvrze v Děrném, Bravinném, drobná středověká opevnění v Bílovci - Radotíně, Staré Vsi, Bítově, Velkých Albrechticích, zaniklá ves Žebrákov, zámky ve Slatině, Bílovci aj. Přednáška, doplněno diapozitivy a videosnímkem.
 • 04.12.2004 18:00  Poutní bohoslužba ke cti svaté Barbory   V kapli sv. Barbory
 • 05.12.2004 15:00  Vánoční jarmark s prodejem lidových a uměleckých předmětů   Areál frýdeckého zámku - ukázka řemesel, vánoční program v rytířském sále, výstava řezbářů, Mikulášská nadílka, domácí speciality
 • 09.12.2004 15:00  Geologický kroužek   Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Vstupné na akce se neplatí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 09.12.2004 17:00  Návraty bohyně II.   Večer zámecké filmotéky a projekce s hledáním odkazu dávných předků a smyslu života v postmoderní společnosti na počátku třetího tisíciletí (např. Bohyně Gaia, František Bílek, Tajemné zimní Kravařsko, Hypermarket krásně - nekrásný). Videoprojekce, promítání diapozitivů, beseda. Volné pokračování pořadu z roku 2000. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 16.12.2004 - 30.01.2005  Náš Leoš Janáček   Život a dílo slavného hukvaldského rodáka. Výstava přiblíží nejdůležitější mezníky skladatelova života od doby, kdy se v roce 1848 do Hukvald přistěhoval jeho otec - Jiří Janáček. Vernisáž ve čtvrtek 16. prosince v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku. V programu vystoupí cimbálová muzika Koťata z Frýdlantu nad Ostravicí.
 • 17.12.2004 16:00  Vánoce u staříčka Fišera.   Úsměvné předvánoční rozloučení se starým rokem v Zeleném domě. Zapomenuté obyčeje, vázání vinšů, recepty na malované perníky a na vánoční pokrmy z 19. století, ochutnávka cukroví a další. Prohlídka studijní vánoční výstavy ve výstavním sále. Na závěr malé překvapení - rozsvícení vánočního stromu v jedné tajemné zahradě… Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 26.12.2004 13:00 - 26.12.2004 17:00  Svatoštěpánské odpoledne   Od 14,30 hodin v Rytířském sále Vánoční koncert. Účinkují: Irena Magnusková - zpěv, Petr Strakoš - klavír. Dále bude k vidění: výstava "Moravské betlémy", výstava "Náš Leoš Janáček", výstava "Osobní hygiena na šlechtických sídlech" a stálé expozice.
 • 01.01.2005 - 20.11.2005  Piety ze sbírek Muzea Beskyd.   Pieta představuje Pannu Marii s tělem mrtvého Ježíše Krista na klíně. Vystavovány jsou drobné dřevěné plastiky, plastické polychromované obrázky i Pieta pod skleněným šturcem.
 • 03.02.2005 19:00  Štěpán Rak - kytara   V rámci cyklu "Zámecké koncerty" se v Rytířském sále frýdeckého zámku představí kytarista Štěpán Rak. Jako jeden z mála našich koncertních umělců současnosti se ve svém oboru zařadil k absolutní špičce. Se svým uměním procestoval 62 zemí. Je autorem několika stovek skladeb pro nejrůznější obsazení a patří k nejhranějším současným skladatelům. Vystupuje pravidelně na nejprestižnějších světových hudebních festivalech.
 • 10.02.2005 - 13.03.2005  Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale   Výstava fotografií tří cestovatelů - Romana Garby, Petra Pluháčka a Michala Rašky. Svými fotografiemi se snaží poodhalit krásu a nejzajímavější místa navštívených zemí. Pánové Garba a Pluháček navštívili jednu z nejkrásnějších zemí Orientu - Omán v roce 2003. Země nabízí nádhernou přírodu, písečnou poušť s dunami, až 3 000 m vysoké hory, desítky pevností a hradů a přátelské lidi. Také Michal Raška navštívil Mexiko a Guatemalu v roce 2003. Na fotografiích zaznamenal pozůstatky mayské kultury-pyramidy, divokou přírodu-kaňon i strom s největším obvodem na světě. Výstava je doplněna exponáty Národní galerie-Sbírky mimoevropského umění v Praze. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. února v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 10.02.2005 15:00  Geologický kroužek   Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Vstupné na akce se neplatí. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 10.02.2005 17:00  Majitelé frýdeckého zámku.   Majitelé frýdeckého zámku. Přednáška o šlechtických rodech, které držely frýdecké panství, o členech těchto rodů a o stavebních proměnách frýdeckého hradu a zámku za jejich panování. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 10.02.2005 17:30  Beseda o Ománu s Romanem Garbou   Doprovodná akce k výstavě "Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale". Zámecký klub
 • 14.02.2005 17:00  Beseda a diskoshow o Ománu s Jiřím Kolbabou   Doprovodná akce k výstavě "Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale". Rytířský sál
 • 17.02.2005  Na pultu a pod pultem   Oznamujeme veřejnosti že zahájení výstavy "Na pultu a pod pultem" (17.2. 2005) ve frýdeckém zámku je z důvodu nemoci odložena. Termín zahájení bude oznámen. Děkujeme za pochopení.
 • 17.02.2005 17:30  Ohrožená šlechtická hnízda.   Nejohroženější zámky a tvrze v Moravskoslezském kraji - Kunčice, Ropice, Hnojník, Velká Polom, Bravantice a další. Přednáší Mgr. Marek Weissbrod. Doplněno promítáním diapozitivů a videosnímkem. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 24.02.2005 17:00  Večer zámecké filmotéky   Projekce populárních a odborných videosnímků z fondů Muzea Beskyd a z tvorby filmových amatérů. Perla jižní Moravy, Beskydy, Jarmek, Jak se žije v Chladné vodě, Předjaří na Kravařsku. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 27.02.2005 15:00  Pošli to dál II.   V cyklu "Nedělní chvilka poezie a prózy" účinkují členové Místecké Violy. Scénář a režie: Vlasta Blizňáková. Rytířský sál frýdeckého zámku
 • 03.03.2005 17:00  Beseda o Mexiku a Guatemale s Michalem Raškou   Doprovodná akce k výstavě "Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale". Zámecký klub
 • 10.03.2005 15:00  Geologický kroužek.   Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Vstupné na akce se neplatí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 10.03.2005 17:00  Ve Strašíně nestraší.   Táborská renesance, rybník ve Smetanové Lhotě, selské baroko v Klečatech, Zálší a Komárově, na hradě Práchni, chodníčky v okolí Mečichova, na tvrzích v Zavlekově a Frymburku, románsko-gotický kostel v Malém Boru, na Otavě v Písku, na běžkách v Čížové a další. Volné pokračování přednášky z května 2002, doplněné diapozitivy a fotografiemi z cest po jižních a jihozápadních Čechách. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 11.03.2005  VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU   Romantická procházka zámeckými prostory při světle svíček od 18,30 - 23,00 hodin Prodej vstupenek ve středu 9. března od 8,00 hodin v pokladně zámku. Frýdecký zámek
 • 17.03.2005 17:00  Odersko a Vítkovsko   Slovanské hradiště ve Vyhnanově, zmizelý zámek v Odrách, na Veselském kopci, oderské rybníky, zaniklý dřevěný kostel v Tošovicích, Panna Maria ve Skále, vlakem do Vítkova, na hradě Vikštejně a další. Přednáška doplněná promítáním diapozitivů a videoprojekcí. Přednáškový sál v Zeleném domě.
 • 20.03.2005  Velikonoční jarmark s prodejem lidových a uměleckých předmětů.   Ukázky lidových řemesel, velikonoční zvyky v provedení souboru Ostravica, Z cest po Ománu, Mexiku a Guatemale - výstava, Církevní plastiky - Piety - výstava v kapli sv. Barbory, projížďka na koních v parku, občerstvení - domácí speciality. 9,00 - 16,00 hodin - areál frýdeckého zámku
 • 22.03.2005 17:00  Potštátsko a Spálovsko   Na hradě Puchartu, Potštátské skalní město, Tlustý Jan, dřevěný kostel v Lipné, u pramenů řeky Odry, cestou do zaniklého Barnova, zámecký park ve Spálově, spálovští vlastenci a další. Přednáška doplněná promítáním diapozitivů a videoprojekcí. Přednáškový sál v Zeleném domě
 • 22.03.2005 19:00  Čtvrtý zámecký koncert   Smetanovo trio Jitka Čechová - klavír, Jana Nováková - housle, Jan Páleníček - violoncello. Rytířský sál frýdeckého zámku
 • 25.03.2005 18:00  Jan Zahradníček - Znamení moci   Verše o úzkosti a pokoře v postní době téměř zapomenutého básníka v provedení členů Místecké Violy. V kapli sv. Barbory
 • 27.03.2005  Velikonoční zámecká neděle   Od 13,00 - 17,00 hodin - frýdecký zámek, od 15,00 koncert souborů Základní umělecké školy ve F-M. Dále k vidění: stálé expozice a výstavy
 • 07.04.2005 - 22.05.2005  Stanislav Holý   Výstava autora kreseb, knižních ilustrací, grafik, animovaných filmů a karikatur, v nichž se spojuje filosofie s člověčinou. Původně vyučený malíř porcelánu vystudoval na uměleckoprůmyslové škole u profesora A. Hoffmeistra kreslený a loutkový film. Navrhl výtvarné ztvárnění expozic pavilónů v Montreálu, Tokiu a Paříži. Od roku 1975 spolupracoval s Čs. televizí a všichni bezpochyby znají postavy JŮ a Hele, Mufa, Šamšuly a další, které vytvořil. Stanislav Holý zemřel v roce 1998 v 55 letech. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna v 17 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku.
 • 07.04.2005 19:00  Adamusovo trio   - Pátý zámecký koncert - Rytířský sál frýdeckého zámku
 • 11.04.2005 - 08.05.2005  Kupecké domy na Hluboké ulici   Výstava přiblíží bohatou historii pozdně barokních kupeckých domů na Hluboké ulici ve Frýdku prostřednictvím starých vyobrazení, fotografií, plánů a dokumentace z archivu Muzea Beskyd. Polodřevěné kupecké domy přežily i poslední požáry města v 19. století a byly tak vzácně dochovanou ukázkou bydlení v 18. a 19. století. V jednom z domů žili také předkové skladatele Leoše Janáčka, což vedlo k později užívanému označení Janáčkovské domy. Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. dubna v 17 hodin v muzejní učebně v podzámčí. Výstava je pro veřejnost otevřena omezeně v úterý, středa a pátek 14.00-16.00, čtvrtek 14.00-17.00, sobota, neděle 13.00-17.00 hodin.
 • 14.04.2005 15:00  Geologický kroužek   - Pravidelné setkání sběratelů hornin a minerálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, poradenská služba, videoprojekce. Schůzek se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež. Přednáškový sál v Zeleném domě, vstupné na akce se neplatí.
 • 14.04.2005 17:00  Zámecké parky a zahrady v moravskoslezském kraji   - přednáška - zámecké parky ve Frýdku, v Paskově, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Hnojníku, Ropici, Šenově, Šilhéřovicích, Kyjovicích u Ostravy, Klimkovicích a jinde. Přednáška doplněná promítáním diapozitivů a videoprojekcí. - přednáškový sál v Zeleném domě
 • 17.04.2005 - 05.06.2005  Druhá světová válka   Výstava, pořádaná u příležitosti 60. výročí osvobození českých zemí a konce 2. světové války, nás seznámí s klíčovými mezníky 2. světové války v zahraničí, s důležitými událostmi v ČSR, ale zejména nám poodhalí průběh 2. světové války v našem regionu. Vernisáž se koná v neděli 17. 4. 2005 v 15 hodin na nádvoří frýdeckého zámku. Hosty vernisáže budou přímí účastníci událostí 2. světové války.
  Doprovodné akce:
  Středa 27. 4. 2005, 10.00. - Vojáci ze zahraničních armád - západní fronta. Zámecký klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy
  Čtvrtek 5. 5. 2005, 10.00. - Odboj v Pobeskydí. Zámecký klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy
  Neděle 8. 5. 2005, 15.00. - Vojáci ze zahraničních armád, Odboj v Pobeskydí. Zámecký klub. Beseda Zámecké neděle spojená s prohlídkou výstavy
  Středa 11. 5. 2005, 10.00. - Vojáci ze zahraničních armád - východní fronta. Zámecký klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy
  Kromě termínu 8. 5. jsou besedy určeny především školám. Mohou se jich však zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti.
 • 21.04.2005 17:00  Historie kupeckých domů   Přednáška Mgr. Marka Weissbroda o bohaté historii pozdně barokních kupeckých domů na Hluboké ulici ve Frýdku. - Zelený dům
 • 22.04.2005 16:00  Pojďte s námi po Frýdku   - další z vycházek po stopách zmizelé tváře města. Kde stály stará a nová nemocnice na Hasičské ulici, zaniklá Těšínská brána, městská ledovna, někdejší Zahradní čtvrť, jubilejní park císaře Františka Josefa I., obchod Ludvíka Aresina, hostinec Římské lázně a další. Provázejí manželé Poláškovi. - sraz na Zámeckém náměstí ve Frýdku u kašny
 • 23.04.2005 08:15  Pojďte s námi do BrušperkuPojďte s námi do Brušperku   - odjezd linkou ČSAD (910 376) v 8.20 hodin (sraz v 8,15 hodin za zastávce ČSAD u nádraží ČD ve Frýdku), vysednout v Brušperku na zastávce "U Chamrádů" v 8.56 hodin. Vlastivědná vycházka historickým centrem města - uliční zástavba na Borošíně, Národní dům z roku 1870 na náměstí, prohlídka pamětní síně V. Martínka, domy čp. 13 a 14 s bohatou štukovou výzdobou fasády z let 1775-1800, socha Boha Otce z roku 1761, původně gotický farní kostel sv. Jiří s ohradní zdí a 14 zastaveními křížové cesty, bývalý větrný mlýn nad městem a další. Nazpět z Brušperku autobusem v 12.32 nebo v 16.23 hodin.
 • 30.04.2005  Pojďte s námi proti proudu Ostravice a Morávky   - historicko-přírodovědná exkurze. Středověký brod přes Ostravici, zaniklé mosty, slavné povodně, peřeje na řece Morávce, staré protipovodňové hráze, zaniklý středověký hrádek Vlčků z Dobré Zemice. 9,00 hodin - sraz ve Frýdku před víceúčelovou sportovní halou u lávky přes řeku Ostravici
 • 01.05.2005 15:00  Ozvěny času - J. V. Sládek   Pořad v cyklu "Nedělní chvilka poezie a prózy" Účinkují členové Místecké Violy Návštěvníci pořadu si mohou prohlédnout výstavu "Druhá světová válka"
 
Otevírací doba

Celoročně: úterý, středa, pátek 800 - 1200, 1230 - 1600
čtvrtek 800 - 1200, 1230 - 1700
sobota, neděle 1300 - 1700

Studijní knihovna:
pondělí, úterý, pátek 900 - 1100, 1300 - 1430
čtvrtek 900 - 1100, 1300 - 1600

Památník Ó. Lysohorského:
pondělí - pátek 800 - 1400
Jindy pouze po předchozí dohodě.
 
Prohlídkové okruhy

Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí zámecké interiéry v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbory, nově rekonstruovaný Rytířský sál a další zámecké zajímavosti.
Zámecký okruh je od 16. 4. 2003 zkrášlen orchidejemi, které muzeu zapůjčil místecký pěstitel p. Mitura. Zde budou květiny umístěny až do odkvětu.
 

 

 
 
Foto, kamera

zdarma * zdarma
 
Bez bariér


 
Parkování

100 m * 100 m
 
Provozovatel

Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku
 

  


 

 
Vyhledat možnosti ubytování ...
 
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015