Muzeum řemesel, Nový Dvůr Letohrad
Vítáme Vás HistorieExpozicePohlednice Diskuze \"" English version

 
 
   
 Poloha
Poloha tohoto objektu
 Pohlednice
Pošlete svým známým elektronickou pohlednici, např. tuto:
 
Muzeum řemesel, Nový Dvůr
 
Poslat tuto pohlednici

 
 Reklama
 
 Anketa
  Jste spokojen(a) s rychlostí načítání těchto stránek?
 
Ano  (20942)
Ne  (4386)

 Kontaktujte nás
  Napište nám - jakýkoli svůj názor na náš server.
Oznamte chybu - je-li kdekoli na našich stránkách chyba, budeme velmi rádi, když nám to sdělíte.
Přidejte záznam - do jakékoli z našich sekcí, a to zdarma.
 
 
 
Popis

 
Z historie Nového Dvora
 
Nový Dvůr byl v dřevěné podobě vystavěn ještě před rokem 1554 jako náhrada za starý dvůr, který stál v Kyšperku (dnes Letohrad), na místě dnešního zámku, kde v roce 1554 držitelé žampašského panství Žampachové z Potštejna vystavěli tvrz, do které přesídlili z hradu Žampachu.
 
Náhradní dvůr byl vystavěn na vyvýšenině za bažinami východním směrem od tvrze. Byl nazván Novým Dvorem, jelikož nahrazoval ten starý na náměstí. Tehdy byl s největší pravděpodobností dřevěný s pevnými kamennými sklepy na kterých stál. Podoba ani původní rozsah není znám.
 
Asi v roce 1740 začal majitel, tehdy již samostatného panství Kyšperk Jan Vincenc hrabě Breda ze Špandavy, dvůr přestavovat a zřejmě i rozšiřovat. Dřevěné části byly úplně zbořeny a ve slohu baroka postaveny nové z kamene a pískovce. Umístění dnešních kamenných sklepů v budově sýpky naznačuje, že zůstaly původní z let 1550, pouze byly přezděny zřejmě propadlé klenby cihlami. Rovněž studna, která svým obvodem zasahuje do obvodové zdi sýpky, je také s největší pravděpodobností původní. Její celková hloubka pod terén je nyní 9,2 m a výška vodního sloupce 6 metrů.
 
Přestavba celého areálu dvora byla dokončena roku 1750 vztyčením vstupního portálu hlavní dvorní brány, na které je uveden letopočet a umístěn erb rodu Bredů.
 
V celém Novém Dvoře dominuje velká barokní sýpka a naproti ní barokní dům se slohovým průčelím. V tomto domě žil Josef Štolovský, justiciár a později vrchní na panství Kyšperk – zeť Františka Vladislava Heka, který v roce 1847 v novém dvoře zemřel. Po barokní přestavbě byl do administrativní části dvora přesunut celý vrchnostenský úřad panství, který sídlil do té doby na zámku. Další část dvora tvořily stodoly, maštale, kočárovna a fronta domů za barokním štítem, kde bydleli vrchnostenští úředníci. Po zrušení panské správy na panstvích a utvoření správ velkostatků v roce 1849 došlo v Novém Dvoře k mírnému poklesu stavu zvířectva a následnému zrušení vrchnostenského úřadu. Parcelace dvora byla provedena součastně se dvory na Orlici a ve Verměřovicích v roce 1922. V roce 1946 byl celý velkostatek konfiskován podle dekretu presidenta ČSR dr. Beneše.
 
Sýpka pak byla využívána jako sklad obilí a v roce 1965 velmi poškozena vestavěním osmi obilných sil.
 
Součastní majitelé (Pavel a Drahomíra Taclovi) zde provádějí od podzimu roku 1996 rekonstrukci a přestavbu na Společenské centrum (sklepní vinárna, restaurace na terase, restaurace se společenským sálem, výstavní síň, muzeum řemesel).
 
Po dokončení oprav zdiva a střechy, podzemních a přízemních prostor byla v nové vinárně uskutečněna po 250 letech první společenská akce - zlatá svatba rodičů majitele. Rok 1999 tak zahájil ve staleté historii této mohutné sýpky novou epochu využívání starobylé budovy způsobem, o jakém se hraběti Bredovi ani nesnilo.
 
Na jaře r. 1999 pak byla zahradní restaurace a vinárna otevřena pro veřejnost. V září téhož roku provedena stavba nadzemní části studny. V roce 2000 bylo otevřeno Museum řemesel a v roce 2001 restaurace na sýpce.

 
Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena © 2000-2015
 
hosting zajišťuje: www.KvalitniHosting.cz