Hrad a pevnost Špilberk
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohledniceUbytováníRestaurace Diskuze \"" English version

Hrad a pevnost Špilberk
Adresa:  Špilberk 1
66224  Brno
Telefon:  542 123 618
Email:  muzeum.brno@spilberk.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  30.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihomoravský kraj, ve městě Brno.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Autor: Roman Krejčí
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Pohled z Petrova na Špilberk
Autor: Edita Dansová
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Brněnský Špilberk
Autor: Edita Dansová
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Brněnský hrad Špilberk byl založen ve druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II. Ve 14. století sloužil jako sídelní hrad moravských markrabat z rodu Lucemburků, určitý čas na něm pobývala i manželka Karla IV. Blanka z Valois. Jako strategicky významná pevnost se uplatnil v 15. století za válek husitských i za bojů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským Matyášem Korvínem. V následujícím století vojenský význam hradu poklesl. Roku 1560 přešel z královského majetku do vlastnictví města Brna. Po porážce českého stavovského povstání byl v roce 1621 zkonfiskován a stal se císařskou zemskou pevností, jejíž nejslavnější chvíle nastala na sklonku třicetileté války. V roce 1645 špilberská pevnost přes svůj chatrný stav odolala spolu s městem Brnem tříměsíčnímu obléhání mnohonásobné přesily švédských vojsk a významně tak přispěla k obratu ve válce. V následujících sto letech byl postupně přebudován v mohutnou barokní pevnost, která jako citadela tvořila spolu se stejně opevněným městem jednotnou pevnostní soustavu, největší a nejvýznamnější na Moravě a jednu z předních v celé habsburské monarchii. Tento vývoj byl dovršen na počátku čtyřicátých let 18. století, v první fázi válek mezi Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II. pro něhož se v roce 1742 stala brněnská pevnost nepřekonatelnou překážkou. Součástí vnitřního opevnění Špilberku se staly kasematy. Byly to z cihel postavené klenuté dvoupatrové chodby, které se vnitřní stranou opíraly o strmě klesající skalní podloží hradu. V rámci reforem rakouského vězeňství rozhodl v roce 1783 císař Josef II. zřídit na špilberkské pevnosti vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince. Kromě starší vězeňské budovy, nacházející se v zadním příkopu, přikázal přebudovat k vězeňským účelům horní patro severních kasemat. Po dokončení této adaptace sem byli první vězňové umístěni v červnu 1784. Pro zločince, odsouzené na doživotí bylo postupně zhotoveno 29 jednotlivých kobek, sbitých ze silných prken a trámu, k nimž byli vězňové trvale přikováni. Tyto kobky se nacházely v "nejhlubších a nejhorších kasematech". Horní patra kasemat sloužila jako vězení až do počátku 30. let 19. století. V hromadných celách byli v kasematech vězněni pouze "obyčejní" kriminální zločinci, především vrazi, lupiči a žháři, odsouzení jednak na doživotí, jednak k déletrvajícím těžším druhům vězení. Svým určením i charakterem představovaly špilberské kasematy nejtvrdší žalář v celé rakouské monarchii. Do těchto prostor nepřicházely osoby vyššího stavu a tzv. státní vězňové. Pro ně byly určeny místnosti v horním patře staré vězeňské budovy v zadním příkopu, později pak část kasárenských objektů, zejména jejich severní křídlo. Původně přízemní budova byla v roce 1800 upravena na vězeňské cely a zvýšena o jedno patro. V něm se pak nacházely "aresty" pro státní vězně, v nichž nedobrovolně pobývali též italští karbonáři a další bojovníci proti habsburskému absolutismu. Soužití špilberské vojenské pevnosti s rozrůstaj ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • - Kasematy - expozice představuje barokní pevnostní stavitelství a vězeňství josefínské doby.
 • - Špilberk od hradu k pevnosti - (stavební vývoj hradu, hradní studna), sev. a záp. křídlo hradu, otevírací doba: středa - neděle od 1000 do 1700hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
 • - Špilberk - Žalář národů (obávané vězení rakouské monarchie), sev. a záp. křídlo hradu, otevírací doba: středa - neděle od 1000 do 1700hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
 • - Brno na Špilberku (dějiny města Brna), sev. a záp. křídlo hradu, otevírací doba: středa - neděle od 1000 do 1700hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
 • - Od renesance po modernu (výtvarné umění 1570 - 1900), sev. a záp. křídlo hradu, otevírací doba: středa - neděle od 1000 do 1700hodin (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
 • - O nové Brno - brněnská architektura 1919 - 1939), středa - neděle od 1000 do 1700 hodin, (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením).
 • Žaláž národů - (Obávané vězení rakouské monarchie) expozice v 1. podlaží severního křídla hradu seznamuje návštěvníky s dějinami Špilberku jako pověstného žaláře habsburské monarchie 18. a 19. století proslulého v celé Evropě, zejména pro politické vězně, z nichž nejznámějšími se stali v 19. století tzv. uherští jakobíny (F. Kazinczy), italští vlastenci (S. Pellico) a polští revolucionáři. Připomenuta je zde i doba nacistické okupace, kdy se Špilberk stal věznicí brněnského gestapa.
 • Brno na Špilberku - (Dějiny města Brna) historická expozice seznamuje návštěvníky s nejvýznamnějšími momenty v dějinách Brna - od první písemné zmínky o městě v Kosmově kronice až po vznik Velkého Brna. Výstava je dokumentována archivními doklady a četnými muzejními sbírkami. Vystaveny jsou staré zbraně, historické hodiny, sklo, porcelán, nábytek, módní doplňky, veduty, cechovní památky a další exponáty.
 • Špilberk od hradu k pevnosti - Stavební vývoj hradu, hradní studna. expozice o stavebních dějinách Špilberku s prezentací významných archeologických nálezů. Historie hradní studny a cisterny. Výstava seznamuje návštěvníky s dosavadními výsledky průzkumu Muzea města Brna na Špilberku. Dokumentovaný nástin podoby a významu unikátního markraběcího hradu i jeho proměny v barokní citadelu doplňují odkryté relikty středověkého zdiva s mohutnou hlavní věží, nálezy z hradu a z průzkumu jeho hluboké studny, jakož i digitalizovaná dokumentace (veduty, rekonstrukce gotického hradu, průzkum studny).
 • Od renesance po modernu - Expozice výtvarného umění představuje veřejnosti výběr z uměleckých sbírek Muzea města Brna od roku 1570 do roku 1900. První část expozice zahrnuje výtvarné umění v Brně od období pozdní renesance do konce 19. století. Druhá část expozice je vymezena lety 1900-1945 a prezentuje malířskou, sochařskou a nábytkářskou tvorbu českých umělců, jejichž život a dílo souvisely s městem Brnem.
 • O nové Brno - Brněnská architektura 1919-1939 - Expozice brněnské architektury, první a jediná stálá výstava tohoto typu v ČR, seznamuje prostřednictvím mnohých originálních plánů, architektonických studií, soutěžních návrhů, prováděcích projektů a dále prostřednictvím původních fotografií, písemností, tiskovin, korespondence atd. s jednou z nejvýznamnějších epoch v architektonickém a urbanistickém rozvoji Brna.
  Kasematy: (tel. 542 123 614, 542 123 616), nejnavštěvovanější část hradu - stálá expozice barokního pevnostního stavitelství a vězeňství josefínské doby. Vězení v kasematech zřídil císař Josef II. v rámci reforem rakouského vězeňství v roce 1783.

 
Zajímavost

Od konce 17. století do roku 1858 sloužila pevnost jako státní vězení (také evropských revolucionářů - především v 1. polovině 19. století a za 1. i 2. světové války).
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  Kasematy:
  Květen - září
  úterý - neděle: 900 - 1800 (poslední vstup v 1715)
  Říjen - duben:
  úterý - neděle: 900 - 1700 (poslední vstup v 1615
  Červenec - srpen:
  otevřeno denně i v pondělí

  Expozice:
  Květen - září:
  úterý - neděle: 900 - 1800 (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
  Říjen - duben:
  úterý - neděle: 900 - 1700 (prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením)
  Listopad - březen:
  otevřeno denně mimo pondělí a úterý 1000 - 1700

  Krátkodobé výstavy:
  Podle aktuální nabídky, otvírací doba stejná jako v expozicích
  24.12, 25.12, 31.12. 2003 a 1.1.2004 zavřeno

  Sezónně:
  Rozhledna:
  Duben a říjen:
  sobota - neděle: 90000
  Květen - září:
  úterý - neděle: 900 - 1800
  Barokní lékarna, Lapidárium:
  Květen - září
  úterý - neděle: 900 - 1800
   
  Vstupné

  Kasematy: 30,- plné * 15,- snížené * 70,- rodinné (10Kč/osoba za cizojazyčný výklad)
  Expozice: 70,- plné * 35,- snížené * 150,- rodinné * 20,- školy; (jednotlivá podlaží: 30,- plné * 15,- snížené)
  Celý hrad: 90,- plné * 45,- snížené * 200,- rodinné * 30,- školy

   
  Prohlídkové okruhy

  Kasematy: samostatně nebo s průvodcem, 60 min
  Jednotlivé expozice: samostatně, nebo s lektorskou službou na objednávku pro školy (Mgr. A. Novotná tel: 542123618), nejvíce 40 návštěvníků, 45 min.

   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, restaurace, Ogilvy (608 907080), hradní vinárna (tel: 542210288)
   
  Foto, kamera

  pouze v expozici Žalář národů
  50,- * 50,-
   
  Bez bariér

  pouze expozice v severním a západním křídle hradu (doporučujeme objednat)
   
  Parkování

  vjezd a parkování pouze s povolenkou Muzea města Brna (platí i pro bus, tel: 542123616 - 18)
   
  Provozovatel

  Muzeum města Brna
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Tramvaj č. 5, 6, 12, 13, - zastávka Šilingrovo náměstí, cesta do kopce cca 15 min. (200 m)
  Stanice vlak: Brno - hl. n. (150 m)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


  • Ristorante & Pizzeria Arca di Adria
  V samém centru Brna, v domě Pánů z Lipé.
   
  Telefon:532 292 127 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:nám. Svobody 17, Brno
  Jazyky
  menu:
  Cz, De, En
  Jazyky
  obsluha:
  Cz, De, En, It, Fr
  Rezervace:telefon
  Ceny:99 - 700
  Otevřeno:listopad-březen denně 8-24, duben-říjen denně 7-24

   
  Vyhledat další možnosti stravování ...
   


  • Hotel Slovan

   
  Telefon:541 321 207 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Lidická 23, Brno
  Email: hotel@hotelslovan.cz
  Jazyky:Cz, De, En, Fr, Ru
  Rezervace:telefon, fax, email
  Ceny:1200 - 1800
  Kapacita:196

   
  Vyhledat další možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015