Hrad Zvíkov
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednicePanofotkyUbytování Diskuze \"" English version

Hrad Zvíkov
Adresa:  Hrad Zvíkov
39818  Zvíkovské Podhradí
Telefon:  382 285 676
Email:  zvikov@volny.cz

Národní kulturní památka
 

Poslední aktualizace:  2.4.2006
Poloha tohoto objektu
 

Jihočeský kraj, vzdušnou čarou 15 km severně od města Písek.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Panofotky

 
Zobrazit PANOFOTKY této památky

 
Fotky

 

Vstupní brána
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Soutok Otavy s Vltavou pod Zvíkovem
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Úzká ostrožna nad soutokem řek Vltavy a Otavy byla od pradávna osídlená. Vynikající obranné možnosti skalnatého ostrohu s takřka kolmými stěnami s přístupem pouze po úzké šíji si uvědomovali i poslední Přemyslovci, kteří zde založili jeden z nejdůležitějších a nejvýstavnějších českých královských hradů. Jeho počátky nejsou doloženy písemnými prameny. Nejprůkazněji je historie postupného budování Zvíkova spjata s dobou vlády Václava I., kdy je roku 1234 poprvé uváděn zvíkovský purkrabí Konrád z Janovic. K založení hradu, který je později znám i pod módním německým jménem Klingenberg, zřejmě došlo nedlouho předtím, patrně ještě koncem vlády krále Přemysla Otakara I.
 
Nejstarší dochovanou stavbou hradního areálu je masivní čtverhranná věž z bosovaných kvádrů, které jí daly jméno – Hlízová. Tato náročná, v přízemí i patře klenutá věž byla zamýšlena jako nárožní objekt, k němuž se z obou stran měla přimykat palácová křídla. Za vlády krále Václava I. bylo postaveno křídlo pod kaplí. Dnešní půdorysnou podobu a výstavnost získal vnitřní, tzv. Královský palác, za vlády Přemysla Otakara II. Tehdy se stal pětibokým, lehce nepravidelným palácovým komplexem, ze všech stran obestavěným patrovými křídly s množstvím nádherných místností, poskytujících královskému dvoru patřičný komfort. K propojení jednotlivých obytných i reprezentačních místností sloužil monumentální klenutý arkádový ochoz. V severním a západním křídle byly obytné místnosti, východní křídlo vyplňoval velký reprezentační sál se šesti poli křížových kleneb. V patře jižního křídla vznikla jedna z nejkrásnějších prostor české rané gotiky – hradní kaple sv. Václava.
 
Královská stavební huť se podílela i na budování vnějšího opevnění. Jižní přístupovou stranu zpevnila mohutná útočištní věž – bergfrit, která byla na straně očekávaného útoku protažena v mohutný břit. Na rozdíl od většiny soudobých hradů byl Zvíkov hradem průchozím. Od jihu se do něj vcházelo čtverhrannou Píseckou branou, chráněnou ještě padacím mostem, od severu pak branou Železnou, tvořenou portálem v mohutné hradbě.
 
Ke konci přemyslovské vlády hrad spravoval Bavor III. ze Strakonic jako jediný purkrabí a dohlížel i na činnost královské stavební huti. Zavražděním krále Václava III. roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči a hrad se dostal do zástavní držby Jindřicha z Rožmberka. Teprve roku 1337 vykoupil markrabí Karel Zvíkov ze zástavní držby a dal hrad důkladně opravit. Tehdy již měl hrad i hradbami opevněné podhradí s vlastním kostelem sv. Mikuláše.
 
Za husitských válek byl roku 1429 Zvíkov po čtyři měsíce obléhán husitskými vojsky. Ačkoli se průlom hradeb nepodařil, byly budovy střelbou značně poškozeny. Brzy poté směnil císař Zikmund Zvíkov s Oldřichem z Rožmberka za jiné rožmberské majetky a nový majitel dosadil na Zvíkov svého nejschopnějšího purkrabího Mikuláše Krchlebce. Poškození hradu si vyžádalo rozsáhlé opravy hradebního systému a pro zvýšení obranysch ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Královský palác - Návštěvník prochází Královským palácem volně, bez průvodce. V přízemních prostorách jsou ve vitrinách vystaveny archeologické nálezy a na maketě hradu lze sledovat fortifikační systém areálu. Po schodišti, zřízeném až při rekonstrukci Královského paláce v minulém století, lze vystoupit na arkádový ochoz, obnovený ve stejné době. Na stěnách ochozu se nacházejí zbytky původních maleb, těžce poškozených povětrností po zřícení ochozu. Nejzřetelnější jsou scény Ukřižování a zápas sv. Jiří s drakem.
 • Královské ložnice - Královské ložnice byly po sesutí zdiva upraveny jen jako terasy, z nichž lze sledovat údolní kotlinu, zatopenou přehradou.
 • Služební místnost - Služební místnost byla původně spojena s královskými ložnicemi, dnes jsou na zdech osazeny transfery nástěnných maleb.
 • Jídelna - Jídelna, z níž je vstup do Erbovní světnice, náznakově představuje zařízení středověkého interiéru. V okenních výklencích, kde bylo lépe vidět, sedávaly dámy u ručních prací.
 • Rytířská síň - Rytířská síň sloužila k slavnostnímu přijímání význačných hostů a byla největší místností Královského paláce. Dvě čtvercová pole křížové klenby byla rekonstruována podle zbytků původních žeber, nalezených v suti při přestavbě.
 • Přípravna - Přípravna byla kdysi obložena dřevem a sloužila k bydlení. Dnes v ní je prezentován příborník, sloužící v 15. a 16. století k úschově a vystavení nejvzácnějších kusů nádobí.
 • Taneční síň - Taneční síň je zdobena freskami s výjevem zasedání čtyř kurfiřtů, volitelů císaře Svaté říše římské v čele s českým králem. Pod jejich nohami je zachyceno pět tanečních párů při tanci zvaném „basse danse“. Malba byla provedena podle dřevořezu v Schedelově kronice „Chronicum mundi“, vydané v Norimberku v roce 1493.
 • Korunní síň - V Korunní síni Hlízové věže byly prý před dostavbou Karlštejna ukryty české korunovační klenoty. Dnes je zde instalován skříňový pozdně gotický oltář s jedním párem malovaných křídel a řezaným polychromovaným reliéfem Klanění tří králů, datovaným 1503.
 • Kaple sv. Václava - Kaple sv. Václava: patří po architektonické stránce k vrcholným stavbám české ranné gotiky. Její budování v době Přemysla Otakara II. uzavřelo výstavbu Královského paláce. Monumentální nástěnná malba pochází převážně z posledního dvacetiletí 15. století. Na kamenné gotické menze je umístěn fragment pozdně gotického oltáře s řezným reliéfem Oplakávání Krista od Mistra zvíkovského Oplakávání.

 
Zajímavost

Sporná doba vzniku Hlízové věže, což nechává prostor mnoha dohadům a výzkumům.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  duben: soboty, neděle, svátky 930 - 1200, 1300 - 1600
  květen: denně kromě pondělí 930 - 1200, 1300 - 1630
  červen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1730
  září: denně kromě pondělí 930 - 1200, 1300 - 1630
  říjen: soboty, neděle, svátky 930 - 1200, 1300 - 1600
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Vstupné

  45,- plné * 25,- snížené
   
  Prohlídkové okruhy

  Samostatně, s průvodcem po předchozí dohodě, 45 min, nejvíce 50 osob (trasa v areálu královského paláce je volná, zaměřená na mimořádně kvalitní architekturu s náznakově instalovanými prostorami Rytířského sálu, přípravny jídel, Svatební síně, atd. Volně je přístupná i kaple sv. Václava s nástěnnými malbami z 80. let 15. století a oltářem Mistra zvíkovského Oplakávání.).
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Rezervace prohlídek, prodej upomínkových předmětů, svatby na objednávku (zajišťuje MÚ Zvíkovské Podhradí), občerstvení.
   
  Foto, kamera

  ne * ne
   
  Bez bariér

  pouze venkovní areál
   
  Parkování

  500 m (placené) * 500 m (placené)
   
  Provozovatel

  Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Zvíkovské Podhradí (1,5 km)
  Stanice vlak: Vlastec (8 km)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti stravování ...
   


  • Hotel Pod skalou
  V klidném prostředí na břehu řeky Otavy, 300 metrů od centra. V objektu se nachází restaurace a vinárna.
   
  Telefon:382 214 753 
  Podrobnější údaje >>>

  Podrobnější
  údaje >>>
  Adresa:Podskalí 158, Písek
  Email: info@hotelpodskalou.cz
  Jazyky:Cz, De, En, Ru
  Rezervace:telefon, fax, email
  Ceny:700
  Kapacita:37

   
  Vyhledat další možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015